Hoppa till huvudinnehåll

Romu Keinänen: Vi är villiga att satsa ytterligare på bullerskyddet i Bäljars

Bil skrotas hos Romu Keinänen.
Romu Keinänen får behandla 56 000 ton skrot per år. Bil skrotas hos Romu Keinänen. Bild: Yle/Robin Holmberg romu keinänen,Raseborg

Skrotföretaget Romu Keinänen i Karis får nu behandla 56 000 ton skrot under ett år. Det är mer än dubbelt mera än det gamla lovet tillåter.

På torsdagen (20.10) kom beslutet från Regionförvaltningsverket. Karisföretaget får nu behandla sammanlagt 56 000 ton metallskrot i stället för 25 000 ton som lovet tillåter i dag.

Jyri Keinänen som är vd och huvudägare i Romu Keinänen säger att han ser både positiva och negativa saker med miljölovet.

- Det positiva är att vi nu har fått lovet. Om det finns behov av ändringar så överväger vi att söka ändring.

Nu ska vi göra bullermätningar och se hur mycket våra åtgärder för att minska på bullret har hjälpt, säger Jyri Keinänen.

Bollen hos dem som klagat

Jyri Keinänen konstaterar att bollen egentligen nu är hos grannarna som tidigare besvärat sig över bullret från anläggningen.

Jyri Keinänen
Jyri Keinänen är vd och huvudägare i Romu Keinänen. Jyri Keinänen Bild: Yle/Robin Holmberg keinänen,Raseborg

Nu är miljölovet framlagt till påseende. Besvärstiden går ut 21 november.

- Besvärar sig någon mot det träder inte lovet i kraft.

Satsat mycket på bullerskydd

Jyri Keinänen säger att företaget har gjort mycket för att minska på bullret.

- Vi har satsat nästan 400 000 euro på att låta bygga bullerstaket. Om det visar sig att det behövs är vi villiga att ytterligare satsa på det.

Keinänen säger att det inte finns någon övre gräns för hur mycket Romu Keinänen kan eller vill satsa för att grannarna ska vara nöjda.

- Jag vill inte säga att vi satsar högst 10 000 eller högst en miljon euro på att minska på bullret.

Vi satsar så mycket det behövs, säger Jyri Keinänen.

Sex meter högt bullerstaket

Det är ett externt företag som har byggt bullerstaketet som är upp till sex meter högt. Bullerstaketet är byggt mot bebyggelsen.

Skrptföretaget Romu Keinänen
Romu Keinänen behandlar all sorts metallskrot. Skrptföretaget Romu Keinänen Bild: YLE/Minna Almark romu keinänen,Raseborg

Mot industriområdet har man lagt containers för att minska på bullret.

- Det är lite som att bygga med legoklossar. Vi kan enkelt höja staketet med två och en halv meter.

Romu Keinänen har två enheter. Den ena finns i Bäljars i Karis och den andra i Fantsby i Esbo.

- Enheten i Karis är viktig för oss, läget är bra och vi har bra personal här. Ser vi på helheten vad gäller råämnen som cirkuleras, så drar inte hemmamarknaden. Det måste exporteras.

Öppet hus på torsdag

Jyri Keinänen är mån om att grannarna till skrotanläggningen är nöjda. Därför önskar han att alla intresserade kommer på torsdag (27.10) till skrotföretaget i Bäljars för att diskutera.

Romu Keinänen i Bäljars håller öppet hus på torsdag mellan klockan 12- 15.

I år har Romu Keinänen en omsättning på 17 miljoner euro. I fjol var omsättningen 11 miljoner.

Företaget sysselsätter totalt 36 personer. I enheten i Karis jobbar ungefär en tredjedel av den totala styrkan, resten är stationerade i Esbo.

I år har Romu Keinänen investerat ungefär 1,2 miljoner euro i maskinparken.