Hoppa till huvudinnehåll

Svenskspråkiga funktionshindrade kan vara illa ute

Kårkulla i december
Kårkullas framtid oviss. Arkivbild tagen i annat sammanhang. Kårkulla i december Bild: Yle/Linus Hoffman kårkulla pargas

Kårkulla samkommun, som är en samkommun mellan alla svensk- och tvåspråkiga kommuner på fasta Finland och som sköter servicen för funktionshindrade personer, hotas av upplösning.

Samkommundirektör Sofia Ulfstedt säger att i social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen sägs ingenting om hur servicen för funktionshindrade som pratar svenska ska se ut.

- Det som däremot sägs är att samkommunerna ska lösas upp och allt ansvar och all produktion ska flyttas över på de nya landskap som införs inom ramarna för reformerna.

Det område som just nu utgör Kårkullas hela verksamhetsområde skulle splittras på fem olika landskap. Efter reformen ska varje landskap enskilt sköta om servicen för de egna invånarna.

Eftersom antalet svenskspråkiga klienter i några av landskapen blir väldigt lågt kan det medföra att den svenska servicen markant försämras och rentav riskerar att försvinna helt och hållet.

- Volymen per landskap blir så liten att det är svårt att upprätthålla den sakkunskap som behövs, säger Ulfstedt.

Hon säger att risken för att en finskspråkig producent som erbjuder svenskspråkig service och sedan inte håller det producenten lovar är överhängade.

- Vi finlandssvenskar har tidigare sett så många exempel på det.

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Sofia Ulfstedt är orolig för framtiden. Arkivbild. Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt Bild: Yle/Johanna Ventus sofia ulfstedt

Kårkulla har en lösning

Ulfstedt säger att det är viktigt att den svenskspråkiga servicen tryggas.

- För personer med funktionsnedsättning är språket om möjligt ännu viktigare eftersom det är verktyget i deras tillvaro och deras kommunikation.

Kårkulla har en egen lösning på hur den svenska servicen ska tryggas och de har försökt få gehör för sina idéer.

Lösningen innebär att ett av de fem nygrundade landskapen ges ansvaret över all organisering och produktion av svenskservicetjänster för personer med funktionsnedsättning. Landskapet grundar ett företag som sedan säljer sina tjänster till de övriga fyra landskapen.

- Företaget producerar de tjänster som de funktionshindrade behöver.

I praktiken innebär modellen ingen förändring för klienter, personal och anhöriga gentemot hur det ser ut nu.

Ulfstedt säger att det inte är av så stor betydelse vilket landskap som ska ges huvudansvaret för produktionen.

Kårkulla har försökt få gehör för sina idéer men ännu har ingen kunnat lova någon lösning på problemet.

- Jag har talat med många politiker på både riks- och kommunalnivå, säger Ulfstedt.

Kommunerna ska ge utlåtande

Just nu ska kommunerna och samkommunerna ge ett utlåtande kring ett flertal lagar inom social- och hälsovårdsreformen. Utlåtande ska ges till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Ulfstedt har även i sitt utlåtande beskrivit lösningen.

- Eftersom mycket i reformpaketet är oklart hade det varit lättare att ge ett utlåtande över hela paketet i sin helhet istället för endast några lagar.

Hon säger att om rätt personer blir informerade om problemet och alla samarbetar för att nå en lösning kan den svenskspråkiga servicen räddas.

Uppdaterat: Ungefär 2 000 av 45 000 svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning ges vård på Kårkulla.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland