Hoppa till huvudinnehåll

Wallin: Finland bör överväga att godkänna aktiv dödshjälp

Blombukett på bord.
Blombukett på bord. Bild: YLE / Marcus Rosenlund äldreomsorg,blommor,sjukhus

Riksdagsledamot Stefan Walllin (SFP) vill väcka debatt om ämnet eutanasi. I ett skriftligt spörsmål frågar han om regeringen har för avsikt att anpassa lagstiftningen så att den möjliggör aktiv dödshjälp i Finland.

Han frågar också om regeringen är medveten om den starka folkopinionen för eutanasi i Finland.

Spörsmålet har undertecknats av 24 riksdagsledamöter. Wallin säger att den främsta avsikten med spörsmålet är att väcka en bred samhällelig debatt om ett tema som länge har varit tabubelagt.

- Ämnet engagerar många människor som av olika orsaker konfronteras med livets slutskede, och de känsliga frågor som förknippas med det, säger Wallin.

Stefan Wallin.
Stefan Wallin (SFP) Stefan Wallin. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Stefan Wallin,Svenska folkpartiet i Finland

Man bör inte misstänkliggöra motiven hos dem som anser att aktiv dödshjälp borde vara ett alternativ för den som vill och uppfyller kraven, säger Wallin.

Han säger att det i dag i Finland inte finns möjlighet för en person som lider av en obotlig sjukdom som oundvikligen leder till döden eller som i alla fall kommer att ha kontinuerliga, outhärdliga smärtor livet ut, att på egen begäran kunde få aktiv dödshjälp.

- Ur patientens synvinkel är eutanasi i slutändan en fråga om människans rätt att bestämma över sitt eget liv. Det finns ingen etisk norm som kan frånta den döende denna subjektiva rätt, heter det i spörsmålet till regeringen.

Tre andra europeiska länder har legaliserat eutanasi. Nederländerna, Belgien och Luxemburg.