Hoppa till huvudinnehåll

Gratis visitkort och arkivbilder - sådana är skolfotokontrakten

skolfotoavtal och -pris
skolfotoavtal och -pris Bild: YLE/Malin Ekholm avtal,skolfotografering,skolfotograf,Skolfotografi,prissättning,priskonkurrens

Vi publicerar nu exempel på hur skolfotokontrakten kan se ut. Kontrakten visar att fotoföretag förutom provision också bjuder skolorna på både visitkort och gratis arkivbilder.

I samband med Svenska Yles granskning av skolfoto har vi bett skolorna att skicka in de kontrakt de tecknat med fotoföretagen. Vi fick in närmare 90 kontrakt.

I de kontrakt som skolorna tecknat ingår förutom de fotografier barnen får hem för det mesta också bilder till skolans arkiv, personalens porträtt och personalens gruppbild.
I en del fall får personalen gratis visitkort och id-bilder. Kostnaden för det här är inbakad i det pris som föräldrarna betalar.

I den enkät som hälften av rektorerna svarade på uppgav en tredjedel att antingen skolan eller föräldraföreningen får provision.

Grafik.
Grafik. Grafik

Vi har valt ut delar av kontrakt som på olika sätt beskriver variationen på fotofirmornas erbjudanden.
Ofta hänvisar företagen till prisen beror på skolans storlek. utgående från kontrakten verkar skolans storlek inte vara avgörande för vilket pris eller andra förmåner skolan eller föräldraföreningen lyckas förhandla sig till.

Seppäläs Skolfoto

Seppäläs Skolfoto erbjuder i regel skolorna allt från gratis personalbilder till arkivbilder på eleverna. Förutom det kan skolorna välja paket där provisionen är så mycket som tio euro per elev. Den här skolan med ca trehundra elever fick således 3000 euro i samband med skolfotograferingen i år.

Seppäläs priser i en skola med ca 300 elever
Seppäläs priser i en skola med ca 300 elever Bild: Peter Sjöholm/Yle datajournalistik

Ett exempel på ett kontrakt där ingen provision ingår, men nog personalens och skolans gratisfoton.

Seppäläs priser i en skola med ca 500 elever
Seppäläs priser i en skola med ca 500 elever Bild: Peter Sjöholm/Yle datajournalistik

Frendikuva ingår i Seppäläkoncernen. Också de hör till dem som erbjuder provision. I vissa fall erbjuder Frendikuva både gratis id-kort och visitkort till personalen.

Frendikuvas priser i en skola med ca 350 elever
Frendikuvas priser i en skola med ca 350 elever Bild: Peter Sjöholm/Yle datajournalistik
Frendikuvas priser i en skola med ca 200 elever
Frendikuvas priser i en skola med ca 200 elever Bild: Peter Sjöholm/Yle datajournalistik

Kuvaverkko

Den andra stora aktören på skolfotomarknaden heter Kuvaverkko och de avtal de erbjuder skolorna varierar.

Kuvaverkkos priser för en skola med 90 elever
Kuvaverkkos priser för en skola med 90 elever Bild: Peter Sjöholm/Yle datajournalistik

En del skolor verkar få arkivbilder medan andra inte. Kuvaverkko skickar också förslag på olika paket där man kan se hur mycket provisionen inverkar på priset.

Kuvaverkkos priser i en skola med över 500 elever
Kuvaverkkos priser i en skola med över 500 elever Bild: Peter Sjöholm/Yle datajournalistik
Kuvaverkkos priser i en skola med 350 elever
Kuvaverkkos priser i en skola med 350 elever Bild: Peter Sjöholm/Yle datajournalistik

Övriga erbjuder inte provision

Inget av de kontrakt från mindre skolfotograferingsföretag som vi sett innehåller provision. Tvärtom påpekar många att de följer Utbildningsverkets direktiv och därför är ingen provision inbakad i priset.

Focusoivas priser för en skola med ca 150 elever
Focusoivas priser för en skola med ca 150 elever Bild: Peter Sjöholm/Yle datajournalistik

Läs mera:

Skolfoto – osynlig penninginsamling

I över en tredjedel av skolorna i Svenskfinland kostar skolfotot mer än det borde. I de här skolorna har skolan eller föräldraföreningen kommit överens om en provision på upp till tio euro för varje fotograferad elev. Pengarna använder skolorna till stipendier, utflykter och annan så kallad guldkant. Tipsa du också