Hoppa till huvudinnehåll

Högre vallar runt Närpes å ska minska översvämningar

Höstiga löv flyter i vatten.
Arkivbild. Höstiga löv flyter i vatten. Bild: Yle/Malin Tenhunen borgå

De senaste åren har vallarna runt Närpes å inte klarat av att hindra flödesvatten från att rinna över till Skrivarsbäckens invallningsområde i nedre delen av Närpes å. Nu ska vallarna bli en halv meter högre för att undvika översvämningar, om markägarna godkänner det.

Odlingsarealen i området kommer inte att minskas i och med att det är odlingsbara vallar som Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Södra Österbotten planerar. Metsä Board, som ansvarar för underhållet av konstruktionerna i nedre loppet av Närpes å, är också med och planerar vallarna. Enligt planerna skulle höjningen av vallarna kosta mellan 45 000 och 60 000 euro.

Förra gången ån svämmade över till Skrivarsbäcken var i augusti. Då orsakade flödesvattnet skördeskador för omkring 15 000 euro. Enligt NTM-centralen och Metsä Board orsakades den översvämningen av naturförhållanden och inte av den som sköter regleringen eller har det vattenrättsliga tillståndet för området i fråga. Det innebär att NTM-centralen och Metsä Board inte är ersättningsskyldiga.

Vad gäller regleringen av Västerfjärden har NTM-centralen och Metsä Board kommit överens om att hålla ytan i sötvattenbassängen tio centimeter lägre än hittills. Därtill ska Metsä Board förbättra regleringsdammens automatik nästa år.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten