Hoppa till huvudinnehåll

Bibliotekslagen förnyas: "Riskerna störst för små kommuner"

Böcker i hylla
Böcker i hylla Bild: Mikael Crawford/yle roman

Kravet på branschexamen för biblioteksanställda kommer att slopas. I dagens läge förutsätts 70 procent av de anställda ha en examen inom biblioteks- och informationstjänst. Enligt ett utkast till ny bibliotekslag skulle man ge biblioteken större frihet att rekrytera personal.

Behovet av att se över lagstiftningen hänger ihop med bibliotekens förändrade roll i samhället, berättar bibliotekschefen i Jakobstad Leif Storbjörk. Enligt Storbjörk, som suttit med och berett den nya lagen, är det viktigt att lagstiftningen beaktar de allt mångsidigare uppgifter biblioteken har i dag.

- Det finns ett behov av att uppdatera bibliotekslagen. Världen ser inte ut som den såg ut på 90-talet då den nuvarande lagen utarbetades, säger Storbjörk.

För att bättre kunna svara på framtidens utmaningar vill regeringen ge biblioteken större frihet att rekrytera personal. Förslaget delar åsikterna på fältet, berättar Storbjörk.

- Det är den svåraste frågan av alla. Skulle man göra en omröstning på fältet skulle resultatet vara att det här tycker man inte. Jag kan förstå argumentet för att det finns ett behov av att luckra upp kraven. Men jag kan väl ta mig friheten att säga det kanske blir en aning för uppluckrat.

Jag kan väl ta mig friheten att säga det kanske blir en aning för uppluckrat.
Leif Storbjörk
På tiden att bibliotekslagen förnyas, anser Leif Storbjörk. Leif Storbjörk Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén biblioteksdirektör

Risker för mindre kommuner

I dagens läge finns det noggranna krav för vilken utbildning personalen vid allmänna bibliotek förutsätts ha, berättar överinspektör Susanne Ahlroth vid Regionförvaltningsverket. Den nya lagen skulle ge biblioteken möjlighet att frångå dessa krav:

- Bakgrunden är att man vill bredda den kunskap som finns på bibliotek så att också andra än de som har en biblioteksutbildning kan söka tjänster. Man kan till exempel anställa informatörer, pedagoger eller personer med marknadsföringsutbildning, berättar Ahlroth.

För stora bibliotek med mångsidig verksamhet kan det vara bra att behörighetskraven ses över. I de mindre kommunerna är läget ett annat, anser Ahlroth:

- Riskerna är störst för små kommuner med små bibliotek och kommuner där man försöker spara på personalkostnader genom att inte anställa högt utbildad personal eller väljer att slå ihop tjänster.

Man kan till exempel anställa informatörer, pedagoger eller personer med marknadsföringsutbildning.
Rimjam för barn i Åbo.
Biblioteken erbjuder i dag en mångfald av program för ung som gammal. Rimjam för barn i Åbo. Bild: Åbo stad rimjam

Reservationsavgifterna slopas

I dagens läge har biblioteken möjlighet att ta ut avgifter för reserverat material. Kostnaderna per lån varierar, och i många kommuner har man helt slopat avgifterna. Om den nya lagen godkänns kan reservationsavgifterna vara historia på alla håll i landet, berättar Leif Storbjörk:

- För egen del tog vi bort avgifterna för 5-6 år sedan, först ett år på prov och då resultaten var bra tillsvidare. Man får mer flyt i systemet när man inte måste hålla på att kräva en liten avgift. Nu sanktionerar den nya lagen den praxis som vi införde.

Förutom minskad byråkrati kommer slopandet av reservationsavgifterna också att bidra till ökad jämlikhet mellan bibliotekskunderna, säger Susanne Ahlroth:

- Om materialet du behöver inte finns på ditt närmaste bibliotek så ska du inte behöva betala för det. Blir man tvungen att beställa från ett annat bibliotek i kommunen så borde materialet vara tillgängligt utan kostnader.

Man får mer flyt i systemet när man inte måste hålla på att kräva en liten avgift.
En famn full med böcker.
I framtiden ska allt biblioteksmaterial vara tillgängligt avgiftsfritt. En famn full med böcker. Bild: Yle / Hanna Othman böcker,bibliotek,bibliotek och arkiv,ungdomslitteratur,bokbussar,bokbussen i sibbo

Landskapsbibliotekens framtid oroar

I den nya lagen påtalas också behovet av att se över de nuvarande landskapsbibliotekens roll. I framtiden ska det finnas färre landskapsbibliotek, och deras funktion ska i större utsträckning vara att stöda utvecklingen i de övriga biblioteken. Det här kan få konsekvenser på tvåspråkiga orter tror Susanne Ahlroth:

- Nu har vi fyra landskapsbibliotek i Svenskfinland. Jag skulle hoppas det skulle finnas åtminstone två sådana i fortsättningen, ett i Österbotten och ett i södra Finland.

Leif Storbjörk delar oron över landskapsbibliotekens framtid. Om man går ned från nuvarande 18 landskapsbibliotek till 12 så kallade utvecklingsbibliotek måste något bort:

- Det där är kanske den punkt som jag personligen engagerat mig mest i. Med 18 landskapsbibliotek har det varit möjligt att ha bibliotek i områden med levande tvåspråkighet. Skulle landskapsbiblioteken försvinna från områden med levande tvåspråkighet så har det gått ganska illa.

Skulle landskapsbiblioteken försvinna från områden med levande tvåspråkighet så har det gått ganska illa.
Man läser artikel på en pekplatta.
I framtiden ska landskapsbiblioteken fokusera på nya tjänster. Man läser artikel på en pekplatta. Bild: STAFFAGE/kaboompics.com/CC0 License digitala medier

Träder i kraft 2017

Utkastet till ny bibliotekslag har varit på remissrunda under hösten. Man räknar med att en proposition till riksdagen ska bli färdig inom de närmaste veckorna.

- Jag hoppas och tror att den nya lagen efter remissrundan blir inte bara så bra som den hittills varit, utan ännu mycket bättre. Då får vi en ny lag till 1.1.2017 då Finland fyller hundra år. Det passar väldigt bra att fira med en ny bibliotekslag, säger Leif Storbjörk.