Hoppa till huvudinnehåll

Nej till finskt daghem i Nykarleby

Barn på Barnabo i Jakobstad.
Arkivbild. Barn på Barnabo i Jakobstad. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist barnabo

I tvåspråkiga Nykarleby finns ingen finsk dagvård förutom en finsk hemdagvårdare, i övrigt går finskspråkiga barn i svensk dagvård. Karl-Erik Wikström (KD) vill i en fullmäktigemotion att språkdagis på finska startas för svenska barn. Stadsdirektör Gösta Willman ger tummen ner i sin beredning till stadsstyrelsen, ekonomin tillåter ingen sådan verksamhet. Stadsstyrelsen gick på samma linje på måndagen.

Lagen om småbarnspedagogik är inte lika strikt som lagen om den grundläggande skolutbildningen vad språket beträffar men enligt lagen skall kommunen erbjuda dagvård på barnets modersmål. De finskspråkiga har inte yrkat på dagvård på sitt modersmål säger stadsdirektör Gösta Willman som förklaring till avsaknaden av finsk dagvård.

Dåliga kunskaper i finska bland svenska barn

Bakgrunden till Karl-Erik Wikströms (KD) fullmäktigemotion är personliga erfarenheter av svårigheter att lära sig finska redan i skolåldern i Nykarleby. Ett språkbadsdagis för svenska barn kunde vara lösningen enligt honom även om det vore ett dagis där också rent finskspråkiga barn kunde få sin dagvård. Motionen utgår i första hand från de svenska barnens behov att lära sig finska i samband med dagvården, inte finska barns behov av vanlig dagvård.

Fullmäktigeledamot Karl-Erik Wikström (KD)
Fullmäktigeledamot Karl-Erik Wikström (KD) Bild: Yle/ Kjell Vikman Nykarleby,fullmäktigemotion,Fullmäktige,språkbad,dagvård

- Vi har svårt att lära oss finska i Nykarleby eftersom det saknas naturliga miljöer där man talar finska, många ungdomar som kommer ut i arbetslivet har det problematiskt med finskan, säger Karl-Erik Wikström.

- Man pratar inte finska utifrån det man fått lära sig på lektionerna i skolan, det fungerar inte.

Föräldrarna måste kräva finsk dagvård i Nykarleby

Det finns inget daghem eller daghemsavdelning för finskspråkiga barn i Nykarleby, bara en enda hemdagvårdare i centrum av staden med finska som modersmål. I övrigt går finska barn i svenskt dagis i Nykarleby. Strävan är i Nykarleby att anställa personer med kunskaper i finska till de svenska daghemmen.

- Dels är volymerna när det gäller finsk dagvård små, dels har de finskspråkiga inte yrkat på finsk dagvård, säger stadsdirektör Gösta Willman i Nykarleby.

- Om krav kommer skall det ordnas men i såfall för de finskspråkiga barnen, inte för att vi skall ha ett språkbadsdagis på finska för de svenskspråkiga barnen.

I lagen om småbarnspedagogik heter det att vid planering av och anordnande av dagvård skall barnets bästa beaktas. Det heter vidare att kommunen skall sörja för att dagvård står till buds på barnets modersmål, då modersmålet är finska, svenska eller samiska.

Behov av finskt dagis i Nykarleby

Pirkko Rantanen är rektor för den finska skolan i Nykarleby som också inrymmer förskolan, ett finskt dagis saknas i Nykarleby som tidigare nämnts. Barnen som kommer till skolan har i svenskspråkig dagvård eller vårdats i familjen.

Rektor Pirkko Rantanen vid Metsäkulman koulu
Rektor Pirkko Rantanen vid Metsäkulman koulu Bild: Yle/ Kjell Vikman Nykarleby,Rektor,metsäkulman koulu

- Barnen förstår ganska mycket finska när de kommer till skolan men de vägrar att tala det. De behöver en plats där de är vana att tala finska, säger Pirkko Rantanen.

- Vi önskar att man skulle planera dagvården bättre men jag kan inte säga hur det borde ske. Vi önskar att de barn som kommer till den finska skolan skulle tala en bättre finska då de kommer till skolan.

Men i det här skedet blir det finska dagiset inte av. Stadsstyrelsen höll med stadsdirektör Gösta Willman som konstaterar att det inte finns pengar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten