Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg ser inte ut att höja inkomstskattesatsen

Vy över Ekenäs centrum tagen uppifrån. På bilden syns hustaken av flera höghus och till vänster i bild syns Pojoviken.
Raseborgare ser ut att betala samma kommunalskatt också nästa år. Vy över Ekenäs centrum tagen uppifrån. På bilden syns hustaken av flera höghus och till vänster i bild syns Pojoviken. Bild: Yle/Malin Valtonen Ekenäs,Pojoviken,byggnation,höghusområden,höghus,Västnyland

Raseborg höjer inte inkomstskattesatsen för 2017 om koncernsektionen får välja. Fastighetsskatterna kan däremot höjas.

Det finns varken mån att sänka eller höja inkomstskattesatsen som i dag ligger på 22 procent, säger sektionens ordförande Anders Walls från SFP.

- Det här är vi inom koncernsektionen eniga om.

Med erfarenhet av den senaste höjningen för två år sedan menar Walls att nettoeffekten vid en skattesatshöjning kan vara obetydlig.

Ser över fastighetsskatten

I Raseborg ligger den allmänna fastighetsskatten på 1,35 procent och fastighetsskatten för stadigvarande bostäder på 0,37 procent. Vi ska nog se över fastighetsskatterna säger Walls.

- Hittills har vi ju till exempel haft den lägsta möjliga skatten när det gäller stadigvarande bostäder.

Fastighetsskatten för stadigvarande bostad i Raseborg kommer 2017 att höjas automatiskt från 0,37 procent till 0,41 på grund av en lagändring som träder i kraft.

Det är stadsfullmäktige som inom november månad tar det slutliga beslutet kring skattesatserna.