Hoppa till huvudinnehåll

Delad kanal för Fem och Teema i vår

Yle i Helsingfors
Yle-centret i Böle i Helsingfors. Yle i Helsingfors Bild: Yle/Derrick Frilund sändningstorn

Yle Fem börjar dela kanalplats med Yle Teema i vår. Bolagets förvaltningsråd fattade beslutet på tisdagen.

Samtidigt utvidgas utbudet på Yle Arenan på nätet.

- När man beaktar att tittarvanorna förändras och att resurserna för Yle inte kommer att öka inom en överskådlig framtid så är jag nöjd med beslutet: vi kan hålla Yle Fem intakt, säger förvaltningsrådets medlem Mikaela Nylander (SFP).

Både Yle Fem och Yle Teema får fasta sändningstider på den delade kanalen, enligt förvaltningsrådets beslut. Mängden repriser på bästa sändningstid ska minska.

- I det avtal som nu skrivs och som i princip är färdigt så står det att Yle Fem får prime time varje kväll. Dessutom får Yle Fem hela kvällen på måndagar och hela kvällen lördag eller söndag, säger Nylander.

SVT World är en fråga för sig som ännu måste lösas, säger Nylander, men poängterar att det utbud som Yle Fem producerar och köper in inte kommer att minska.

- Det har vi i dag skrivit in i vårt beslut och då litar jag på att det kommer att vara så även i framtiden, säger Nylander.

"Vi förlorar en helsvensk kanal men inte utbudet"

Planeringen av programutbudet inleds omedelbart.

- Genom att förnya vårt tv-utbud svarar vi på förändringarna i tittarnas medievanor och försäkrar oss om att finländarna kan titta på tv – nu och i framtiden – på det sätt de själva väljer, säger Yles vd Lauri Kivinen.

Enligt förvaltningsrådet kommer Yles svenskspråkiga tjänster som helhet att stärkas. Samtidigt vill förvaltningsrådet att Yle också gör en tilläggsutredning av hur minoritets- och specialgruppernas behov tillgodoses på tv-kanalerna och Arenan.

Många finlandssvenskar har påpekat att det är en domänförlust att Yle Fem ska dela med en annan kanal. Vad anser du, Mikaela Nylander?

- Visst förlorar vi en helsvensk tv-kanal. Men om vi tittar på Yle och Yle Fem så förlorar vi inte. Förstasändningarna kvarstår, de för oss viktiga programmen kvarstår och prime time kvarstår.

- Det har funnits en stor förståelse här i förvaltningsrådet för att det inte finns någonting annat på svenska - vi är totalt beroende av det som Yle Fem och Yle Vega erbjuder. Det svenska på Yle har en oerhört viktig identitetsskapande och stärkande funktion för de svenskspråkiga och tvåspråkiga i Finland, säger Nylander.

30 utlåtanden om förslaget

Besluten om den delade kanalplatsen och det utökade utbudet på Arenan fattades efter lagstadgad förhandsprövning, där förvaltningsrådet fick 30 utlåtanden av olika marknadsparter och intressenter samt av Konkurrens- och konsumentverket.

Utifrån förhandsprövningen anser Yles förvaltningsråd att utvecklingen av Yle Arenan inte inverkar negativt på marknaden.

- Det är bra att utlåtandena var så många och att saken begrundats noggrant ur olika synvinklar. Yles skyldighet att som public servicebolag gå i bräschen för den finländska utvecklingen inom branschen var en av de faktorer som inverkade avgörande på förvaltningsrådets beslut, säger förvaltningsrådets ordförande Kimmo Kivelä.

Läs mera:

Nicolina Zilliacus-Korsström: Yle Fem i ett nytt paket

Yles förvaltningsråd har den 25 oktober beslutat att Yle kan gå vidare med sin plan för tv-förnyelsen. Yle Fems programchef Nicolina Zilliacus-Korsström skriver om vad det innebär för Yle Fem.