Hoppa till huvudinnehåll

Finländarna nu 5,5 miljoner - färre födslar, fler invandrare

Publiken hurrar.
Publiken hurrar. Bild: RMJ musikfestival

Finlands folkmängd har för första gången överstigit 5,5 miljon personer, rapporterar Statistikcentralen. Den exakta siffran är 5 501 043.

Befolkningsökningen förklaras främst med det allt större invandringsöverskottet.

Under perioden januari-september föddes lite fler än 40 400 barn. Det är den lägsta siffran under hela självständighetstiden.

Folkökningen var störst i Nyland, Birkaland och på Åland. Den största folkminskningen noterades i Södra Savolax och i Satakunta.

Utan invandring skulle vi bli färre

Befolkningsminskningen i Finland var som störst på 1960- och 1970-talet då finländarna i stora skaror flyttade till Sverige. Efter det har befolkningen vuxit.

Orsaken till att befolkningsmängden för första gången överskrider 5,5 miljoner är den tilltagande invandringen. Utan invandring skulle befolkningstillväxten småningom avta, och enligt FN-bedömningar bli negativ ungefär kring år 2030. I framtiden växer befolkningen enbart som en följd av invandring.

Baby
Baby Bild: Mika Kanerva. nyfiken på

En flickbaby i dag förväntas bli medeltal 85 år gammal

En flicka som föds i dag förväntas bli ungefär 85 år gammal. Många blir äldre än så. För hundra år sedan levde kvinnor i medeltal till 53 års ålder.

Också männen lever i dag betydligt längre än förr.

Inte sitter de gamla och väntar på döden. Livserfarenheten är i aktivt bruk― Panu Pulma, professor i historia vid Helsingfors universitet.

Den relativa andelen unga och människor i arbetsför ålder minskar medan de gamla utgör en allt större andel av befolkningen.

Den som frågar sig hur alla åldringar i framtiden ska försörjas kan också försöka se potentialen hos dagens åldrande befolkning. I framtiden kommer det att finnas en hel del aktiva människor med lång livserfarenhet som kan ha stor betydelse för samhället och kulturen.

Tavla med äldre personer.
Tavla med äldre personer. Bild: Yle/Anna Savonius närståendevård

- Det handlar om människor som är verksamma inom frivilligarbete och i organisationer, och människor som upprätthåller kulturell service. Inte sitter de gamla och väntar på döden. Livserfarenheten är i aktivt bruk, konstaterar Panu Pulma, professor i historia vid Helsingfors universitet.

Ingen automatik att höra till kyrkan - individualismen tar över

För hundra år sedan hörde nästan alla finländare till kyrkan. I dag är medlemskapet inte längre lika automatiskt som förr.

Människor begrundar själva sina andliga frågor och vill inte tillhöra en organisation som representerar religiositet― Panu Pulma, professor i historia vid Helsingfors universitet

Det är inte längre självklart för människor att binda sig till allmänna strukturer som alltid funnits.

- Att frånsäga sig medlemskap i kyrkan hör i hop med tilltagande individualisering. Människor begrundar själva sina andliga frågor och vill inte tillhöra en organisation som representerar religiositet, säger Panu Pulma.

Det har också tidigare kommit nytt folk

- Invandring är ingenting nytt om man ser det i ett längre perspektiv.

För hundra år sedan var Finland en del av Ryssland - och då var begreppet "utländsk" relativt.

Många ryssar bodde då i Finland - antingen tillfälligt eller bestående. De blev småningom en del av den finländska befolkningen.

- Samma sak kan iakttas i dag. Det kommer nytt folk, och småningom - förhoppningsvis utan större skador - sker det en liknande integration i det finländska samhället.

Redan i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet uppstod det i Finland också ett muslimskt samfund.

- Inte fanns det något hinder för muslimer att ingå i det finländska samhället trots att de bildade egna församlingar och höll egna gudstjänster. Svårigheter uppstår då övriga invånare inte godkänner de nya. Också judar har varit föremål för samma behandling, konstaterar professor Pulma.

- Om de nyanlända snabbt och effektivt kan integreras i funktioner i det finländska samhället kan de också få betydelsefulla roller där.

Juniorfotboll
Juniorfotboll Bild: Yle/Andy Ödman invadrare

- Det handlar om att välja. Vilken relation vill vi ha mellan minoriteter och majoriteten?

Mycket förändras - men mycket är också som förr

Favoritnamn har visat sig kunna bestå oavsett århundrade.

Modenamn figurerar i vågor. Just nu är många namn moderna som var populära också i början av 1900-talet.

Mycket har ändrats under årens lopp - men namnen Maria och Johannes kvarstår.

Det fanns tider då gamla namn var helt omoderna - och som plötsligt igen blir "normala".

Vissa traditioner lever kvar. För hundra år sedan fick den äldsta sonen ett av de namn som fadern eller farfadern hade. Dottern fick på motsvarande sätt moderns eller mormoderns namn. Namnen levde vidare i flera generationer - och gör det än i dag.

På finlandssvenskt håll ser namnlistan lite annorlunda ut då man jämför med riksstatistiken.

"Bubblor" är naturliga

Olika slag av "bubblor" är naturliga, anser professor Panu Pulma.

- Människor placerar sig i vissa sociala positioner och rör sig på en speciell arbetsplats. Sociala nätverk uppstår som en följd av utbildningsnivå, position i arbetslivet och social position. Var och en befinner sig i sin bubbla.

Två människor skålar i snaps.
Två människor skålar i snaps. Bild: Yle/Marica Hildén snapsglas

Bubblor behöver inte nödvändigtvis vara skadliga.

- En enhetlig kultur kan faktiskt på sitt sätt vara ytterst skadlig eftersom den kan skapa masspsykotiska fenomen. Då vandrar stora skaror av människor i gåsmarsch efter en ledare. I en splittrad värld är det svårare att lyckas med sådant.

- Och det är den positiva sidan av det här fenomenet, säger professor Panu Pulma.

(Ursprunglig text: Yle / Jenni Frilander)

Läs också