Hoppa till huvudinnehåll

Fler arbetslösa i Österbotten

Broschyrer och anvisningar för arbetslösa.
Arkivbild. Broschyrer och anvisningar för arbetslösa. Bild: Yle/Malin Valtonen närings och arbetsbyrån

Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns det i slutet av september sammanlagt 10 580 arbetslösa arbetssökande. Men Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i landet med nio procent.

Motsvarande siffra i Södra Österbotten är 9,5 procent och i hela landet 12,5 procent.

Arbetslösheten ökade dock i Österbotten (7,7 procent). I Södra Österbotten minskade arbetslösheten med 5,8 procent.

Antalet arbetslösa arbetssökande i de ekonomiska regionerna ökade proportionellt sett mest i Vasa ekonomiska region, i Jakobstadsregionen och i Kaustby ekonomiska region.

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Pedersöre (4 procent) och i Närpes (4,2 procent).

Arbetslösheten minst bland tjugoåringar

Av de arbetslösa arbetssökandena var 6 045 (57,1 procent) män och 4 535 (42,9 procent) kvinnor. Andelen män av arbetslösa arbetssökande ökade fortsättningsvis.

Arbetslösheten ökade i alla andra åldersgrupper förutom personer 20-24 år.

I slutet av september fanns det 1 524 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 64 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 217 färre än under föregående månad.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i åldersgruppen 40-44 år (148 personer).

Mest arbetslösa arbetssökande fanns i åldersgruppen 60-64 år, det vill säga totalt 1 477
arbetslösa.

Antalet arbetslösa över 50 år var 3 698, det är 319 fler än för ett år sedan.

Ökning av långtidsarbetslösa

I slutet av september fanns det 3 102 långtidsarbetslösa. Det är personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Det är 442 fler än ett år tidigare och 32 fler än under föregående månad.

Av de långtidsarbetslösa hade 1 209 varit kontinuerligt utan arbete i över två år.

Nya jobb varje månad

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under september månad 1 067 nya lediga jobb, vilket är 22 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

I slutet av september fanns det totalt 889 lediga arbetsplatser, vilket var 113 platser fler än i fjol.

De nya lediga arbetsplatser ökade kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare.

Läs också