Hoppa till huvudinnehåll

Flera stora exportföretag backar

Wärtsiläs logotyp
Wärtsiläs logotyp Bild: Yle/Johan Gustafsson logotyper,Wärtsilä finland,wärtsilä

Flera bolag har i dag publicerat sina delårsresultat för årets tredje kvartal. UPM:s aktiekurs steg till sitt högsta värde på 16 år, men det finns få tecken på att en global tillväxt skulle ta fart.

Kim Fors är portföljförvaltare på pensionsförsäkringsbolaget Veritas. Han tycker att Cargotecs resultat är speciellt oroande. Cargotec tillverkar bland annat utrustning för fraktfarttyg, lyftanordningar och övrig utrustning för transport och logistik.

- Speciellt dagens resultat har som en helhet varit en besvikelse. I Finland är verkstadsindustrin en stor sektor. Där har orderstocken varit mindre än väntat. Det kan vara ett tecken på att den globala tillväxten inte har tagit fart på det sätt som vi har hoppats. I Cargotecs resultat är fartygsbeställningarna fortfarande väldigt låga. Deras avdelning för sjötransporter hölls nätt och jämt på plus.

Neste: Förnybara bränslen sålde mindre än väntat

Nestes resultat på 264 miljoner euro var lägre än 281 under juli-september i fjol. Marginalen på fossila bränslen har i år varit lägre än då, vilket tynger resultatet. Det som sänkte börskursen var ändå försäljningen av förnybara bränslen, som hade utvecklats lite sämre än marknaden hade hoppats.

- Neste har lyckats bra med sina satsningar i förnybara bränslen som i dag står för hälften av bolagets vinst. Nu blev det ändå en liten besvikelse efter att förväntningarna hade trissats upp av de goda resultat som Neste har presterat under tidigare kvartal. På längre sikt tycker jag ändå att de här investeringarna har varit mycket lyckade, säger Kim Fors.

Fortum: För torrt för vattenkraft

Även Fortum presenterade ett resultat som var mindre än under motsvarande tid i fjol. vinsten sjönk från 79 miljoner euro till 58 miljoner euro. Orsaken var den regnfattiga hösten som har lett till att vattenkraftverken främst i Norge har producerat mindre el än väntat. Det leder ändå inte till några större problem för bolaget.

- Fortums tredje kvartal är mycket litet. Det representerar bara ungefär tio procent av hela årets försäljning, säger Kim Fors.

Nedgången i Norge balanserades dessutom en aning av inkomster från vattenkraften i Ryssland. Fortums vd Pekka Lundmark bedömer att läget där är stabilt så länge man inte blandar ihop affärer med geopolitik.

- Vi är affärsmän och inte politiker. Vi är en lokal rysk organisation i Ryssland. Där köper vi bränsle och säljer el och värme lokalt, säger Lundmark.

Wärtsilä: Historiskt få fartygsbeställningar

Wärtsilä hade redan för några veckor sedan kommit med en vinstvarning. Konjunktursvackan inom fartygsindustrin har lett till att Wärtsilä säljer betydligt färre fartygsmotorer än tidigare. Vinsten sjönk till 122 miljoner jämfört med 149 miljoner under motsvarande tid i fjol.

- Det byggs mycket färre farttyg nu än under tidigare år, säger Roger Holm som är direktör för marinenheten på Wärtsilä.

Senaste månad beställdes endast 20 fartyg i hela välden. Det är det lägsta antalet på 30 år. Å andra sidan säljer Wärtsilä många motorer till kryssningsfartyg.

- Men de fartyg som beställs nu skall levereras om fem år och Wärtsilä kommer att få sin motorbeställning någon gång under de här åren, säger Kim Fors.

På kraftverkssidan ser det bättre ut för Wärtsilä. Det låga oljepriset håller efterfrågan på Wärtsiläs dieselkraftverk uppe. Däremot är efterfrågan på Wärtsiläs vind- och solkraftverk just nu inte så hög som man hade hoppats.

Det låga oljepriset är också boven i dramat när det gäller Nestes marginaler på fossila bränslen och Fortums investeringar på förnybar energi. När oljan är billig upplever många att det inte är lika lönsamt att satsa på miljövänliga lösningar.

Skogsindustrin på grön kvist

Den finländska skogsindustrin fortsätter att flytta tyngdpunkten från pappersframställning till cellulosa, kartong och mjukpapper. Dessutom producerar skogsbolagen allt mer el, fjärrvärme, biobränslen och övriga kemiska produkter.

UPM ökade sin vinst nästan med en tredjedel till 314 miljoner euro, vilket var klart mera än väntat. Börskursen steg med över tio procent. Här har UPM klarat av att segla i motvind. Efterfrågan på grafiskt papper minskar fortfarande, och nedgången förutspås fortsätta. Ändå kommer en stor del av UPM:s positiva resultat från pappersenheten. UPM har klarat av att köra sina fabriker effektivt och hålla de fasta kostnaderna låga.

- Kapacitetsutnyttjandet var väldigt bra. Det betyder att kassaflödet också var väldigt bra. Med den här farten är UPM snart ett skuldfritt bolag som kan betala höga dividender, säger Kim Fors.

Samtidigt utreder ändå UPM behovet att skära ner pappersproduktionen i sina 14 fabriker i Europa.

Stora Enso förbättrade också sitt resultat, även om utvecklingen inte var lika positiv som för UPM. Stora Ensos resultat vilar till stor del på försäljningen av kartong och andra förpackningsmaterial. Kartongproduktionen har hittills i år varit 2,6 procent större än under de tre första kvartalen i fjol. Företagets kartongfabriker i Kina och Varkaus håller ännu på att köras upp. Dessutom planerar Stora Enso en wellpappfabrik i Lahtis.

Läs också