Hoppa till huvudinnehåll

Keliber har hittat litium för 10 års produktion i Kaustby

Borrkärnor som väntar på analys på Keliber i Kaustby.
Borrkärnor som väntar på analys på Keliber i Kaustby. Borrkärnor som väntar på analys på Keliber i Kaustby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist borrkärnor

Gruvbolaget Keliber Oy har hittar litiumfyndigheter som räcker till 10 års produktion. Nu är det bråttom ut på marknaden.

Keliber är inne på slutrakan med att beräkna lönsamheten av utvinning av litium. Keliber vill öppna tre dagbrott i Kaustby och ett i Syväjärvi i Ullava samt ett anrikningsverk i Kaustby.

- Fyndigheterna finns tyvärr på fyra olika ställen, men de räcker i 10 år, säger operativa chefen Olle Sirén.

I Syväjärvi har man gjort provborrningar och brutit 7000 ton malm. 160 ton malm har anrikats i GTK Mintecs pilotfabrik i Outokumpu. Innan julen borde beräkningarna vara så gott som klara och i april borde man vara redo för nästa fas i projektet.

- Projektet kommer att bli verklighet. I april är det dags att söka pengar för att börja bygga produktionsanläggningar, säger Sirén.

Keliber har beviljats möjlighet till ett lån på 1 829 000 euro av innovationsfinansieringsverket Tekes. Lånet beviljas för att utveckla produktionskedjan av litium.

Totalt har Keliber inmutningar på ett 2500 hektar stort område samt ytterligare förbehåll att leta malm på stora områden. Det är Kelibers styrka säger Sirén för nu är kapplöpningen i gång.

Olle Sirén vid Länttä provbrytningsområde i Ullava
Olle Sirén. Olle Sirén vid Länttä provbrytningsområde i Ullava Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist länttä

Trängsel om inmutningarna

Det har uppstått trängsel i jakten på litium. Scandinavian Metals har ansökt om att få leta litium, guld och volfram på ett knappa 300 kvadratkilometer stort område i Karleby, Halsua, Kaustby, Kronoby och Pedersöre.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes kunde inte godkänna förbehåll för hela området eftersom Keliber redan mutat in delar av området. Scandinavian Metals vill också söka malm i Pedersöre.

Scandinavian Metals är ett bulvanbolag för det australiensiska gruvbolaget Avalon Minerals Limited Cullen. Sen tidigare letar även Cullen Finland Oy, som hör till det australiensiska bolaget Cullen Resources Limited, malm i ett områdt på totalt 444,4 kvadratkilometer i Karleby, Kronoby, Kaustby, Halsua och Toholampi.

För att få leta malm i ett område måste bolaget ha sitt hemvist i ett EU-land eller ett land som tillhör ETA-området. Men Keliber räds inte konkurrensen av de australiensiska gruvbolagen.

- Vi har förbehåll på stora områden där de största fyndigheterna finns och vi har också kommit längst, säger Sirén.

Keliber Oy ägs till 38 procent av norska Nordic Mining ASA och 18 procent ägs av statens kapitalplaceringsbolag Suomen Teollisuussijoitus.

Försäkringsbolaget Ilmarinen samt 12 finländska placeringsbolag och privata ägare äger resten av bolaget.

Bråttom ut på marknaden

Priset på litium fördubblades under 2015 och Sirén säger att utsikterna för Keliber är goda. Tyskland kommer att gå över till enbart el- och hybridbilar och bland annat Norge ser ut att följa i samma spår.

Målet är att utvinna 6000 ton litiumkarbonat per år.

- Men det gäller att vara snabb. Vi måste vara bland de första på marknaden, säger Olle Sirén.