Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsen föreslår höjd fastighetsskatt i Kimitoön

Daghemmet Pjånkis från gårdssidan.
Kommunstyrelsen föreslår att daghemmet Pjånkis med tomt ska säljas. Daghemmet Pjånkis från gårdssidan. Bild: YLE/Monica Forssell pjånkis innergård

Kimitoöns kommunstyrelse samlades till möte på tisdag kväll.

På mötet behandlades bland annat försäljningen av daghemmet Pjånkis, som för tillfället står tomt. Styrelsen föreslår att daghemsbyggnaden samt tomten i form av ett obrutet område går till försäljning, men att man frångår den föreslagna försäljningssumman på 250 000 euro. Istället kommer kommunen att begära om anbud av eventuella köpare. Kommunen kan sedan besluta huruvida de antar anbuden eller inte.

– Det kan ibland vara svårt att bedöma en fastighets värde i ett fall som Pjånkis, och därför valde vi att försöka med det här istället, säger Wilhelm Liljeqvist (Sfp), ordförande i kommunstyrelsen.

Skattesatser var också på agendan på mötet. Styrelsen föreslår att inkomstskattesatsen bibehålls på 19.75 %.

Den allmänna fastighetsskattesatsen bibehålls på 1,10 %, medan skattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnader höjs från 0,37 till 0,41 %. Det här på grund av att intervallerna för fastighetsskattesatsen höjts inför skatteåret 2017.

Kommunstyrelsen behandlade också antalet fullmäktigeledamöter. Eftersom kommunfullmäktige för tillfället har 27 ledamöter, vilket är minimiantal för kommuner med 5001 - 20 000 invånare, föreslår styrelsen att antalet hålls detsamma.

Styrelsen föreslår också att man inleder förberedelser för att ta i bruk servicesedlar inom kommunen.

– Här var styrelsen enig, berättar Liljeqvist och föreslår att man ger tjänstemännen i uppgift att förbereda ibruktagandet av servicesedlarna snarast.