Hoppa till huvudinnehåll

Yles förvaltningsråd fattade beslut om tv-förnyelsen

Bild av planen för Yles förnyelse av tv-utbudet
Bild av planen för Yles förnyelse av tv-utbudet Bild: Yle Yle Arenan,Yle Fem,Yle Teema,webb-tv

Yle förnyar sina tv-tjänster och gör Yle Arenan till en ännu större palett av tv-innehåll. Samtidigt slår Yle vakt om kvaliteten i de traditionella tv-kanalerna. Yle Teema och Yle Fem delar i fortsättningen en traditionell tv-kanalplats.

Yles förvaltningsråd godkände den 25 oktober planen om förnyelsen av Yles tv-kanaler och utvecklingen av Yle Arenan. Beslutet fattades efter förhandsprövning.

Yle Arenans utbud blir allt mångsidigare och växer inom de närmaste åren. Innehåll på svenska och finska erbjuds i allt större omfattning. I takt med förnyelsen blir också Yle Fems och Yle Teemas innehåll ännu lättare att hitta på Arenan.

I traditionell tv delar Yle Fem och Yle Teema programtid på den gemensamma kanalplatsen. Bådas utbud får fasta sändningstider. Yle TV1 kvarstår som den viktigaste nyhets-, aktualitets- och faktakanalen. Yle TV2:s utbud präglas starkare än tidigare av evenemang och händelser, upplevelser och direktsändningar. På den kanalplats som Yle Fem och Yle Teema delar minskar mängden repriser på bästa sändningstid. Yle inleder omedelbart en noggrannare planering av utbudet och den nya kanalplatsen startar våren 2017.

“Elektronisk media står inför stora förändringar: HD är på kommande och tv-tittandet flyttar allt mer över till webben. Genom att förnya vårt tv-utbud svarar vi på förändringarna i tittarnas medievanor och försäkrar oss om att finländarna kan titta på tv – nu och i framtiden – på det sätt de själva väljer”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Med förhandsprövningen kartlades effekterna

Förhandsprövning är förvaltningsrådets lagstadgade skyldighet att utvärdera väsentliga förändringar i Yles public service. I förhandsprövning ingår en öppen förfrågan till marknadsparterna och intressenter och i den här förhandsprövningen hördes konkurrens- och konsumentverket. Förvaltningsrådet fick sammanlagt 30 svar från olika instanser. Ett separat sammandrag av utlåtandena publiceras på Yles webbplats.

“Det är bra att utlåtandena var så många och att saken begrundats noggrant ur olika synvinklar. Yles skyldighet att som public servicebolag gå i bräschen för den finländska utvecklingen inom branschen var en av de faktorer som inverkade avgörande på förvaltningsrådets beslut”, säger Yles förvaltningsråds ordförande Kimmo Kivelä.

På basis av förhandsprövningen anser Yles förvaltningsråd att utvecklingen av Yle Arenan inte inverkar negativt på marknaden. Enligt förvaltningsrådet ska Yle utnyttja olika teknologier samt främja utvecklingen och användningen av webbtjänster.

Yles svenskspråkiga tjänster som helhet stärks. Yles finlandssvenska innehåll utvecklas i fortsättningen både för traditionell tv och Yle Arenan.

Yle ska dessutom göra en tilläggsutredning över hur minoritets- och specialgruppernas behov tillgodoses på tv-kanalerna och Arenan. Utöver det ska Yle utreda de rättsliga frågorna och eventuella tekniska begränsningar kring det mera omfattande öppnandet av Arenans innehåll, samt hur dessa kunde lösas.

Stöd för genomförandet av Yles förnyelser

Förvaltningsrådet godkände Yles framställan om riktlinjerna för ekonomin och verksamheten för åren 2017-2018. Riktlinjerna för verksamheten utvärderas på nytt i samband med det strategiarbete som startar 2017.

Förvaltningsrådet understryker betydelsen av ett brett och mångsidigt utbud och att Yle satsar mera på webben både beträffande innehåll, tjänster och distribution. Yle ökar den ekonomiska och funktionella flexibiliteten och använder sina medel på ett effektivt och genomskinligt sätt.

Som del av riktlinjerna konstaterar förvaltningsrådet att Yles förnyelseprogram, som baserar sig på den parlamentariska arbetsgruppens förslag, inleds. Förvaltningsrådet förutsätter att Yle i samband med förnyelserna följer en ansvarsfull arbetsgivarpolitik.

För mera information:
Kimmo Kivelä, Yles förvaltningsråds ordförande, tfn 050 512 0061
Lauri Kivinen, Yles verkställande direktör, tfn 09 14801

Förhandsprövning är förvaltningsrådets lagstadgade skyldighet att utvärdera väsentliga förändringar i Yles public service.

Den här artikeln har uppdaterats 26.10 och 27.10 med länkarna till beslutsförslaget med bilagor samt till det sammandrag som innehåller förhandsprövningens offentliga utlåtanden.