Hoppa till huvudinnehåll

Skolan spräckte budgeten i Närpes

Barnwskötare Emma Westerlund bakar sandkakor med dagisbarnen.
Barnskötare Emma Westerlund bakar sandkakor med dagisbarnen i Finby daghem i Närpes. Barnwskötare Emma Westerlund bakar sandkakor med dagisbarnen. Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik närpes

I Närpes har man under det här året åkt på oförutsedda utgifter inom skolsektorn. Bildningsnämnden anhåller därför om en tilläggsbudget på 114 000 euro för att täcka utgifterna.

Bland annat har Kaskö stad skickat en räkning för fyra förskolelever, som inte finns i budgeten 2016. Man har också delat undervisningsgrupper haft en del sjukskrivningar och andra specialbehov som har lett till att budgeten inte håller.

Inom barnomsorgen har lönekostnaderna ökat bland annat för att Finby daghem har fått en till avdelning. Behovet av vikarier har också varit större än budgeterat.

Nya medborgare

Ramen för nästa års budget för bildningsnämnden höjdes, vilket bland annat innebär att Närpes kan fortsätta ge förberedande undervisning och öka antalet avdelningar ytterligare vid det tillfälliga daghemmet i Finby.

I Närpes har antalet barn i skolåldern ökat och man räknar med att det ännu kan öka om nya medborgare flyttar till staden.

Behovet av kommunplatser för invandrare ökar. Från början av nästa år kan tre till fem nya elever börja den förberedande undervisningen i Närpes.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten