Hoppa till huvudinnehåll

Debatt i riksdagen om sänkt ersättning för diabetesmedicin

Pirkko Mattila, social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila, social- och hälsovårdsminister Bild: Yle Pirkko Mattila,social- och hälsovårdsminister,Sannfinländarna

Oppositionen grillade under riksdagens frågetimme regeringen om planerna på att sänka ersättningen för diabetesmedicin.

Socialdemokratiska ledamoten Anneli Kiljunen konstaterade att den fulla ersättningen för medicin för diabetes typ två sänks till 65 procent och det förorsakar patienterna en tilläggsutgift på upp till 500 euro per år.

Kiljunen tror inte på några inbesparingar.

- Om en diabetiker inte har råd att sköta sin sjukdom kommer en del av patienterna att övergå till vård med insulin som ersätts till hundra procent. Det finns också en risk att en icke skött diabetes leder till andra sjukdomar, sade Kiljunen.

- Kostnaderna för att sköta dem blir flera gånger större än att sköta diabetes, tror hon.

Mattila: Ville nå samma nivå som för andra mediciner

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Sannf) svarade att den sänkta ersättingsnivån är en del av en heltäckande granskning av systemet med medicinersättningar.

- Ersättningen av diabetesmedicinen har ändrats så att den är på samma nivå som ersättningarna för hjärt- och kärlsjukdomar och för deras del bibehålls nivån på 65 procent.

Mattila påminner om att taket för de årliga medicinkostnaderna bibehålls så att patienten får sina mediciner kostnadsfritt efter att en viss gräns har nåtts.

Mattila uppmuntrar också till att utveckla läkemedelsfri vård som också kan vara en bra hjälp för den som lider av diabetes typ två.

Oppositionen vill få tillbaka sötsaksskatten

Eeva-Johanna Eloranta (SDP) har räknat ut att man genom att sänka ersättningarna för diabetesmedicin strävar efter att få lika stora inbesparing som det man mister genom att slopa skatten på sötsaker.

- Tillspetsat kunde man säga att regeringen ökar ätandet av karameller och glass och låter diabetikerna betala för det.

Tillspetsat kunde man säga att regeringen ökar ätandet av karameller och låter diabetikerna betala― Eeva-Johanna Eloranta

- Det är svårt att förstå eftersom alla möjliga hälsoproblem som hänger ihop med karies, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar ökar, sade Eloranta.

De grönas Outi Alanko Kahiluoto krävde att skatten på sötsaker återinförs.

- Det finns skäl att fråga om man inte kunde återta beslutet om sötsaksskatten och samtidigt återta försämringen för diabetikerna, sade Alanko-Kahiluoto.

Beslut om att slopa sötsaksskatten är krav från EU

Finansminister Petteri Orpo (Saml) svarade att slopandet av sötsaksskatten grundar sig på krav från EU.

- Vi utreder fortfarande hur vi kunde skapa en skatt som påverkar folkhälsan. Det är mycket svårt att åstadkomma en skatt som jämlikt gynnar alla födoämnen eftersom redan att definiera socker och hur det används i olika födoämnen inte är någon enkel fråga ur skattesynvinkel, sade Orpo.

Hanna Sarkkinen (VF) konstaterade att man i många länder i stället för sötsaksskatt i många länder har tagit i bruk en skatt på tillsatt socker. Sarkkinen ansåg att man kunde göra det också i Finland.

Bearbetad utgående från en artikel av Vesa Sundqvist/Yle uutiset

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes