Hoppa till huvudinnehåll

Lärare efterlyser klara besked om Katarinaskolan i Karis

Vice rektor Tove von Schantz och lärare Henrik Lagerbohm vid Katarinaskolan i Karis, Raseborg.
Tove von Schantz och Henrik Lagerbohm vill erbjuda en så bra skolmiljö som möjligt för barnen. Vice rektor Tove von Schantz och lärare Henrik Lagerbohm vid Katarinaskolan i Karis, Raseborg. Bild: Yle karis svenska lågstadium (tidigare namn på katarinaskolan),Västnyland,Karis

Det går bra att vänta ett tag, bara vi vet att renoveringen blir av inom kort och görs ordentligt, säger lärare vid Katarinaskolan. Raseborgs stad ser ut att skjuta framåt renoveringen av skolan till 2020-talet.

Omkring 300 elever i årskurserna 1-6 samsas i skolan på Nabogatan i Karis.

- I det stora hela börjar skolan vara nött och sliten, säger klassläraren och vice rektorn Tove von Schantz.

Omklädningsrummet i Katarinaskolan i Raseborg.
Killarnas omklädningsrum i Katarinaskolan. Omklädningsrummet i Katarinaskolan i Raseborg. Bild: Yle karis svenska lågstadium (tidigare namn på katarinaskolan),Västnyland,omklädningsrum,gymnastiksalar,Idrott och hälsa

Lärarna efterlyser mest av allt klara besked. De är beredda att vänta bara det finns en visshet om att saneringen blir av inom en rimlig framtid.

- Det skulle vara kul att få besluten så snabbt som möjligt så man kan fundera på sin egen planering, säger Henrik Lagerbohm, timlärare i slöjd och gymnastik.

I takt med att Raseborg ser över skolnätet finns också ett tryck på att eventuellt placera flera elever i Katarinaskolan.

Det är nu viktigt att se över renoveringen grundligt och noggrant, säger von Schantz.

- För det första så att det ryms in flera barn och så att vi får det ändamålsenligt med tanke på undervisningen. Men man blir ju alltid lite rädd och undrar för hur lång tid renoveringen skjuts upp.

Trångt och bullrigt

Skolan är trång och har bara två utgångar till skolgården.

Det leder till mycket ljud med många barn på ett och samma ställe samtidigt, trots att skolan försöker beakta det när man lägger up schema, säger von Schantz

Oljud är också ett problem i gymnastiksalen, säger Lagerbohm och tillägger att golvet i gymnastiksalen i Katarinaskolan är sådant att det uppstår hårda ljud när stora grupper vistas i salen samtidigt.

- Man utsätter både sig själv och barnen för ganska höga ljudnivåer. Samtidigt är salen sliten och det leder till vissa säkerhetsrisker. Den plan som har gjorts upp inför en renovering tar upp de här aspekterna.

Det var meningen att golvet skulle renoveras under hösten och vintern, men renoveringen sköts upp på framtiden då pengarna åts upp av andra projekt i Raseborg.

Gymnastiksalen i Katrinaskolan i Karis, Raseborg.
Gymnastiksalens golv är bullrigt och behöver renoveras. Gymnastiksalen i Katrinaskolan i Karis, Raseborg. Bild: Yle Västnyland,Karis,karis svenska lågstadium (tidigare namn på katarinaskolan),Gymnastiksal,Idrott och hälsa

Nu planerar staden att renovera skolan som en helhet och golvet i gymnastiksalen får vänta.

Luften inomhus ett problem

Liksom många andra skolor lider Katarinaskolan av dålig luft.

- Vi brukar ibland i trappuppgångarna har riktigt ordentlig kloaklukt. Både vuxna och barn tycker att det är ganska obehagligt att komma till skolan på morgonen när det luktar riktigt illa, säger von Schantz.

Skolan har funderat på att ha längre lektioner med längre raster enligt modell från andra skolor. Den dåliga inomhusluften sätter ändå käppar i hjulet för den planen. Istället måste man ha raster ofta.

Skolgården vid Katarinaskolan i Karis, Raseborg.
Eleverna måste ofta gå ut eftersom luften inomhus är dålig. Skolgården vid Katarinaskolan i Karis, Raseborg. Bild: Yle karis svenska lågstadium (tidigare namn på katarinaskolan),Västnyland,Karis,skolor (läroinrättningar),Raseborg,Skolbarn

Dessutom är ventilationen i obalans, tillägger von Schantz och säger att det blåser kallt på en del ställen medan luften på andra ställen står stilla.

Också temperaturen är ojämn i huset.

- Vissa rum är nästan alltid kalla och andra varma.

Ny läroplan - nya krav

Skolorna har ny läroplan sedan hösten. Planen ställer också nya krav på skolbyggnaden.

- Digitaliseringen kommer in också i de ämnen jag håller på med. Vi har haft svårt att få det trådlösa nätverket att fungera i min ända av skolan, säger Lagerbohm.

von Schantz inflikar att då alla elever nu har fått egna lärplattor är det viktigt att nätverket verkligen fungerar.

Skolan har bland annat sitt eget twitterkonto.
Hoppa över Twitterpostning


Lagerbohm understyrker att den nya läroplanen är något positivt och roligt att jobba med. Huvudsaken är att förutsättningarna är sådana att man kan genomföra planerna.

Med tanke på nya läroplanen är både slöjdsalen och gymnastiksalen små.

Tove von Schantz tycker det skulle vara viktigt att kunna uppnå målen i planen.

- Jag vill se att vi är en modern skola som jobbar enligt den nya läroplanen. Då vill vi ju att byggnaden ska hänga med.

Det innebär att barnen ska kunna röra på sig under dagen och jobba över klassgränser. Till det behövs både mindre och större rum, säger hon.

- Flyttbara väggar skulle vara drömmen.


Läs mera:

Katarinaskolan i Karis kan få vänta

Nu börjar det klarna hurdana investeringar Raseborgs stad ska göra de närmaste åren. Järnvägsbron i Karis ska äntligen repareras och Karis ska få ett nytt daghem. Däremot är det oklart när renoveringen av Katarinaskolan i Karis blir av.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland