Hoppa till huvudinnehåll

Skattehöjningar och sämre service väntar Karlebyborna nästa år

Stadshuset i Karleby
Stadshuset i Karleby Bild: Yle/ Kjell Vikman Karleby,stadshus

Inkomsterna i Karleby håller inte för den nuvarande kostnadsökningen. Kostnaderna måste ner men det resultat som fullmäktige krävt på 1,6 miljoner euro 2017 nås inte med stadsdirektörens budgetförslag, till det krävs i så fall ytterligare skattehöjningar.

Stadsdirektörens budgetförslag för 2017 innehåller en skattehöjning med 0,25 procent till 21,75 procent, fastighetsskatterna höjs också. Besparingar och försäljning av egendom är ytterligare verktyg i ett budgetförslag som skall ge ett litet överskott på 150 000 euro om inga överraskningar dyker upp.

Höjda skatter och sämre service

Kommunalskatten i Karleby är för tillfället 21,5 procent (21,75 procent år 2017 enligt förslag) och den allmänna fastighetsskatten är 1,25 procent (1,40 år 2017). Fastighetsskatten för en fast bostad är 0,6 procent (0.70 år 2017). För andra än fasta bostäder föreslås fastighetsskatten höjas till 1,10 procent.

Skattehöjningarna beräknas ge 3,4 miljoner euro mer i kassan nästa år och resultatet väntas bli plus 150 000 euro. Det krävs ett överskott på 20-25 miljoner euro för att avskrivningarna och åtminstone en del av nyinvesteringarna ska kunna finansieras på sikt i Karleby.

Inkomstbasen i Karleby tål inte den nuvarande kostnadsökningen och därför måste det till ett långsiktigt anpassningsprogram heter det i stadsdirektör Stina Mattilas budgetförslag för nästa år.

- Det är besparingar över hela linjen, egendom säljs och skattehöjningar väntar, säger stadsdirektör Stina Mattila.

- Vi har tagit i bruk hela arsenalen då budgeten balanserats.

Stadsdirektör Stina Mattila i Karleby
Stina Mattila, stadsdirektör i Karleby. Stadsdirektör Stina Mattila i Karleby Bild: Yle/ Kjell Vikman Karleby,stina mattila

Driftsbudgeten i Karleby minskar nästa år till knappt 353 miljoner euro men på nettonivå sker en liten ökning med 0,1 procent. Social- och hälsovårdsutgifterna flyttas nämligen nästa år över till Soite samkommun som debiterar staden för servicen som en köptjänst. Därmed minskar också inkomsterna som samkommunen tar hand om. Den här förändringen betyder också att Kronobys andel av utgifterna och inkomsterna för social- och hälsovården inte längre syns i Karlebys budget.

Soites kostnadsutveckling är ett frågetecken

Samkommunen Soite som kommer att ha hand om social- och hälsovården i Karleby startar sin verksamhet från den 1 januari 2017. Ett stort frågetecken är kostnaderna, det blir fråga om köptjänster i fortsättningen för Karlebys del från samkommunen.

- Man talar om en kostnadsökning nästa år på 2,5 procent från Soites sida, vi klarar inte av det och det har vi sagt, säger stadsdirektör Stina Mattila.

Skolnätet och brandstationen är kvistiga frågor

Det blir inte några fler utredningar kring skolnätet, det material som redan finns skall sammanställas, klargjorde stadsdirektör Mattila på pressinformationen kring budgetförslaget på torsdagen.

- Det förslag som kommer att ges berör hela skolnätet, finskt och svenskt, Lochteå, Ullava och Kelviå och centrum. Det kommer att bli större enheter.

- I fråga om Chydenius skola handlar det om storleken på skolan och frågan om Idrottsgården skall byggas i samband med skolan.

När det gäller frågan om en ny brandstation har stadsdirektör Mattila en annan syn än gällande fullmäktigebeslut. Fullmäktige i Karleby har ett relativt färskt beslut från 2015 som går ut på att man skall avvakta resultatet av social- och hälsovårdsreformen.

- Jag tror att vi inte har tid att vänta på den reformen, den träder i kraft först 2019 och ytterligare en fråga är när landskapet får byggt en brandstation.

Stadsstyrelsen behandlar stadsdirektörens budgetförslag senast den 10 november.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten