Hoppa till huvudinnehåll

THL: Var tionde får inte vara med och konsumera

Silhuett av en man speglas i R-kioskens fönster.
Silhuett av en man speglas i R-kioskens fönster. Bild: Yle / Eva-Maria Koskinen R-kioski,gator,spårvagnslinje,Skugga

Det finns nästan en halv miljon människor i vårt samhälle vars inkomster inte räcker till för en rimlig minimikonsumtion.

Siffror från Institutet för hälsa och välfärd THL visar att omkring åtta procent av befolkningen - cirka 440 000 personer - lever på mindre än vad som anses vara en människas anständiga minimibudget.

En ensamstående vuxen persons minimibudget har slagits fast till 600-669 euro i månaden.

Om man drar gränsen vid så kallad relativ fattigdom är det 660 000 finländare som ryms med i gruppen. Då är det fråga om personer vilkas inkomster underskrider EU:s relativa fattigdomsgräns, det som Statistikcentralen benämner låginkomstgräns.

Det betyder 1 190 euro i handen i månaden, oberoende av boendekostnader, och utgör 60 procent av medelinkomsten i landet.

Fattigdom enligt minimibudgetmodellen innebär djupare fattigdom än relativ fattigdom eller låg inkomst, visar den nya rapporten som granskar fattigdomen som fenomen i Finland och synar hur väl grundskyddet räcker till.

Vad är rimligt för de fattigaste?

En ensamboende yngre person borde kunna lägga ut 33 euro i månaden på hälsovård, 36 euro på hobbyverksamhet, 32 euro 50 cent på personlig hygien, tre euro på transportmedel såsom cykel, 70 euro på biljetter inom kollektivtrafiken, 49 euro 50 cent på kläder, 116 euro på hemartiklar såsom möbler, lampor och datorer och 29 euro 50 cent på elektricitet.

En hög med bröd som delas ut till behövande.
Brödköerna har inte blivit kortare. En hög med bröd som delas ut till behövande. Bild: Yle/Adrian Perera åbo gatumission

Och så 299 euro på mat, enligt THL:s redogörelse.

Den som lever på grundskydd kan få tillfälligt utkomststöd om till exempel tvättmaskinen går sönder samt bostadsstöd.

Ensamstående och singelhushåll i riskzonen

Mätt med vilken mätare som helst förekommer fattigdom mest i grupperna ensamstående föräldrar och studerande. För studerande brukar läget vara övergående, men för ensamförsörjare finns det risk för att fattigdomen är långvarig.

Det att en person tvingas klara sig under minimibudgeten är - föga överraskande - vanligast bland dem som lever ensamma, i familjer med en ensamstående förälder, bland studerande och arbetslösa.

En person som bor ensam på hyra och som får minimisjukpenning eller minimiarbetslöshetsunderstöd har efter att boendekostnaderna räknats bort endast 71 procent kvar av minimibudgeten att disponera över.

I reda pengar betyder det enligt THL:s kartläggning cirka 500 euro i månaden. En sådan persons disponibla inkomster är bara 26 procent av inkomsterna hos en person med medelinkomst.

Pensionärer och personer över 65 finns oftare i den kategori som lever under den relativa fattigdomsgränsen, vilket oftast handlar om att deras boende inte tar lite mycket pengar ifrån dem.

De som får garantipension har ungefär minimibudgetsumman kvar att leva på efter att boendekostnaderna tagits bort. I genomsnitt är det fråga om 630 euro i månaden.

När boendet är betalt är det maten som slukar merparten av den kvarvarande summan för de fattigaste i Finland.

En av landets främsta fattigdomsforskare, professor Juho Saari från Östra Finlands universitet, säger att morgondagens brödkö utgörs till stor del av äldre ensamma kvinnor.

Svårt att företa sig någonting utanför hemmet

Många fattiga vittnar om att de inte har råd att ta mediciner som ordinerats och att de inte någonsin kan köpa klädesplagg som nya från butiken utan hänvisas till lopptorg.

Kvinnor som skejtar.
Unga från fattiga familjer har inte samma möjligheter till hobbyer. Kvinnor som skejtar. Bild: Yle/ Frida Lönnroos ungdomar

De har inte råd att resa eller ha några hobbyer - och många fattiga ensamstående föräldrars barn har inte heller råd att ha det.

Det finns också rapporter om att fattiga tvingas avliva sina sällskapsdjur när de inte har pengar att köpa foder och ta djuren till veterinär vid behov.

Föräldrar berättar att de avstår mat för att deras växande barn ska få äta sig mätta.

THL slår fast att såväl den relativa fattigdomen som minimibudgetfattigdomen bibehålls på samma nivå för år 2016 som den var år 2014.

- Fattigdomen är ett mångdimensionellt fenomen och det socialpolitiska beslutsfattandet borde basera sig på att följa med fler än en fattigdomsmätare, säger forskningsprofessor Pasi Moisio som leder projektet.

Läs också