Hoppa till huvudinnehåll

Vårdreformen kan sänka intresset för kommunalvalet

valplakat i Ingå
Politikerna vädjade till väljarna i ett kommunalval senast 2012. Nästa år är det dags igen. valplakat i Ingå Bild: Yle/Västnyland kommunalval

Vårdreformen kommer absolut att påverka viljan att ställa upp i kommunalvalet, säger Arja Alho (SDP) i Sjundeå. Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf) i Lojo anser att det är just därför man ska vara med i politiken. Om social- och hälsovården flyttar från kommunerna så kan man ändå vara med och utveckla den egna hemorten.

Social- och hälsovårdsministeriet har berett ett förslag om ändring av social- och hälsovårdslagen. Ansvaret för att ordna social- och hälsovården ska övergå från kommunerna till landskap 2019.

Det är meningen att riksdagen ska behandla ärendet i november.

Arja Alho (SDP), ordförande för kommunfullmäktige i Sjundeå, säger att hon absolut tror att folk påverkas av social- och hälsovårdsreformen då de funderar på om de ska ställa upp som kandidat i valet eller inte.

Arja Alho, första kvinnliga ordförande för Helsingfors stadsstyrelse och stadsfullmäktige.
Arja Alho. Arja Alho, första kvinnliga ordförande för Helsingfors stadsstyrelse och stadsfullmäktige. Bild: Yle/Mira Myllyniemi Arja Alho,arja alho

- Ingen vet exakt hur kommunens roll är i framtiden. Utbildning och planering är förstås viktiga frågor, men många blir motiverade av att få fatta beslut i social- och hälsovårdsfrågor som är avgörande för invånarnas vardagliga liv.

Nya tider skapar nya kommuner

Den sannfinländska partisekreteraren Riikka Slunga-Poutsalo från Lojo säger att de följande fyra åren inom kommunalpolitiken blir intressanta på grund av social- och hälsovårdsreformen.

- Det finns de som tycker att de inte vill vara med om social- och hälsovården flyttar från kommunen, men det är ju därför man ska vara med.

Sannfinländaren Riikka Slunga-Puotsalo
Riikka Slunga-Poutsalo. Sannfinländaren Riikka Slunga-Puotsalo Bild: YLE / Börje Broberg riikka

Slunga-Poutsalo menar att det som är kvar på kommunens ansvar blir allt viktigare.

- Det skapar också möjligheter att forma kommunen om social- och hälsovårdsreformen genomförs.

Alho: Motivationen saknas

Riikka Slunga-Poutsalo ställer upp i kommunalvalet 2017.

- Kommunala ärenden är det som lockar med politik. Det är väldigt givande, men också svårt. Att påverka i min närmiljö är det sista jag ger upp.

Kommunstyrelse- och fullmäktigeordföranden i kommunalvalet 2017

Sjundeå

Fullmäktiges ordförande Arja Alho (SDP) tvekar. Alho har inte ännu bestämt om hon ställer upp.

Merja Laaksonen (SFP) är ordförande för kommunstyrelsen i Sjundeå. Hon har inte ännu bestämt sig för om hon ställer upp eller inte.

Lojo:

Joona Räsänen (SDP), riksdagsledamot och fullmäktiges ordförande, ställer upp i kommunalvalet.

Räsänen anser att han fått så mycket av sin hemstad att han vill ge något tillbaka.

Samtidigt har Räsänen haft en ledande position i staden och varit med och fattat svåra beslut. Lojo har jobbat med att få ihop budgetar efter kommunsammanslagningarna och med organisationsförändringar inom staden.

- Det är beslut som skapat åsikter så jag anser att det är rättvist att jag ställer upp i valet och visar att jag står bakom besluten. Sedan får folk visa i valet vad de anser om det.

Lojos stadsstyrelseordförande Irene Äyräväinen (Saml) har efter viss påtryckning gått med på att kandidera i kommunalvalet.

Äyräväinen beslöt sig för att ställa upp igen eftersom det behövs någon med erfarenhet av det arbete som gjorts hittills. Hon har varit med i politiken i nästan 40 år.

Dessutom konstaterar hon att hon är jämngammal med president Sauli Niinistö och Hillary Clinton som vill bli USA:s president så då kan hon också fortsätta.

- Jag funderade på att sluta redan förra gången jag ställde upp, men gav politiken då fyra år till eftersom jag tänkte att vi skulle få alla processer i Lojo färdiga, men så har det ju inte gått.

Irene Äyräväinen konstaterar att det är mycket möjligt att hon inte får en enda röst eftersom hon har jobbat för organisationsförändringen i staden och fått mycket kritik för det.

Ingå:

Marie Bergman-Auvinen (SFP), ordförande för kommunstyrelsen i Ingå, har beslutat att ställa upp i kommunalvalet 2017.

- Det är så många förändringar på gång att jag vill se vad de leder till.

Sari Wilhola (Saml) är ordförande för fullmäktige och har inte ännu bestämt sig för om hon kandiderar i kommunalvalet.

Raseborg:

Fullmäktiges ordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP), ställer upp i kommunalvalet.

Anders Walls (SFP), styrelseordförande i Raseborg, kandiderar i kommunalvalet. Walls tycker att det ännu finns mycket att göra för Raseborg.

Hangö:

I Hangö har stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander (SDP) bestämt sig för att ställa upp i kommunalvalet.

Fullmäktiges ordförande Sture Söderholm (SFP) har inte ännu fattat beslut om han kandiderar.

Övriga rikspolitiker från Västnyland:

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (SDP) från Raseborg ställer upp i kommunalvalet eftersom hon fortfarande har intresse för politik.

Sannfinländarnas partisekreterare Riikka Slunga-Poutsalo från Lojo ställer också upp i valet.

Arja Alho är inte säker på om hon ställer upp som kandidat i kommunalvalet.

Det beror på att hon har en lång politisk karriär bakom sig inom kommunalpolitiken i Helsingfors och Sjundeå och även som riksdagsledamot och andra finansminister.

- Jag skulle gärna sluta, jag är inte längre så motiverad efter så många år inom politiken. Det skulle gärna få komma nya människor med i Sjundeåpolitiken, men det är ju inte så enkelt.

Alho ska diskutera med den socialdemokratiska gruppen innan hon fattar ett definitivt beslut.

- Det är viktigt att ha tillräckligt med kandidater, annars får vi inte röster och kan inte påverka i kommunen.

"Det lönar sig inte att ställa upp"

De tre västnyländska riksdagsledamöterna Joona Räsänen (SDP) från Lojo, Thomas Blomqvist (SFP) och Maarit Feldt-Ranta (SDP) från Raseborg ställer också upp i kommunalvalet.

Joona Räsänen på sin valvaka i Lojo.
Joona Räsänen. Joona Räsänen på sin valvaka i Lojo. Bild: Yle/Bubi Asplund folkets hus i lojo

Joona Räsänen har också hört folk som sagt att det inte lönar sig att ställa upp i valet då kommunerna inte längre får bestämma.

- Även om social- och hälsovårdsreformen skulle genomföras så bestämmer kommunen fortfarande i viktiga frågor. Det förebyggande hälsoarbetet sköts ju fortfarande av kommunerna.

Det finns intressanta uppgifter i kommunerna

Thomas Blomqvist hoppas att folk ändå vill ställa upp i kommunalvalet trots att det just nu ser ut som om all social- och hälsovård tas bort från kommunerna.

- Det finns ju ändå intressanta uppgifter kvar för kommunerna som jag hoppas att lockar kandidater. Jag vill vara med och påverka hur framtidens kommun ser ut.

Thomas Blomqvist och Maarit Feldt-Ranta
Thomas Blomqvist och Maarit Feldt-Ranta. Thomas Blomqvist och Maarit Feldt-Ranta Bild: Yle/Maria Wasström duell

Maarit Feldt-Ranta tror att social- och hälsovårdsreformen påverkar kandidatuppställningen i kommunalvalet och folks vilja att rösta.

- Osäkerheten kring reformen har varit påtaglig en längre tid och det påverkar säkert. Jag har sett säkert sex eller sju olika försök till reformer av social- och hälsovården under min tid i rikspolitiken och ingen av dem har genomförts, så jag är inte helt övertygad om att denna reform blir av.

Feldt-Ranta säger att det inte är ett laddat uttalande eller en förhoppning om att regeringen ska misslyckas, utan att det är hennes erfarenhet som säger att reformen inte genomförs.

Praktiska ärenden försvinner inte

Räsänen hör inte heller till dem som tror att social- och hälsovården förverkligas så som reformen ser ut för tillfället.

- Vad som helst kan hända och jag hoppas att ingen låter bli att kandidera bara på grund av social- och hälsovårdsreformen.

Det är i stället det vardagliga som väljarna och kandidaterna borde tänka på, säger Maarit Feldt-Ranta.

- Jag gav mig in i politiken som småbarnsförälder och då ville jag veta var det finns lekparker, varför stänger daghemmet klockan 17 och var vårdas de barn som har föräldrar som arbetar efter klockan 17?

Lekplatsen i Fiskars.
Det är de vardagliga ärendena som är viktiga för invånarna, säger Maarit Feldt-Ranta. Lekplatsen i Fiskars. Bild: Yle/Marica Hildén fiskars lekpark

Det är sådana praktiska saker som invånarna är intresserade av i kommunalvalet, säger Feldt-Ranta.

- Social- och hälsovårdsreformen kommer inte att ändra på intresset för det vardagliga.

Den västnyländska helheten i landskapet

Målet med reformen är att bilda självstyrande områden som kallas landskap. Landskapsfullmäktige ska väljas genom landskapsval.

Just nu ser det ut som om det första landskapsvalet förrättas i samband med presidentvalet 28 januari 2018.

Landskapsvalet genomförs i april samtidigt som kommunalvalet från och med år 2021 och därefter.

Då Arja Alho ser på landskapsvalet så anser hon att det är viktigt att de politiska grupperna har egna program som klart säger vad de värderar och vill utföra.

- Det får inte bli ett sådant organ att kommunernas representanter bara tänker på den egna kommunen, utan man måste se helheten.

Västnyland får inte hamna i skuggan

Joona Räsänen har inte funderat på landskapsvalet, men han önskar att de västnyländska politikerna funderar inom partiet och sedan partierna sinsemellan på hur man ska garantera att Västnyland har representanter i landskapsfullmäktige.

Räsänen vill inte att Västnyland blir i skuggan av större städer.

Riikka Slunga-Poutsalo har inte funderat så mycket på landskapsvalet, men säger att hon är intresserad.

- Det viktiga är att få så många västnylänningar med som möjligt annars koncentreras allt till huvudstadsregionen.

Kommunalvalet 2017

Kommunalval skulle egentligen ha ordnats i oktober 2016, men ordnas för första gången enligt den nya tidtabellen år 2017.

Valdagen är 9 april 2017.

Förhandsröstning i Finland ordnas mellan 29 mars och 4 april 2017.

Förhandsröstning utomlands sker mellan 29 mars och 1 april 2017.

De nuvarande fullmäktigeledamöternas mandattid förlängs till slutet av maj 2017 och den nya fullmäktige inleder sin verksamhet i juni.

Läs också