Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Folk har svårt att begripa sig på politiken - och politikerna borde reagera på det

Åbofullmäktige i stadshuset.
Åbo fullmäktige Åbofullmäktige i stadshuset. Bild: YLE/Niclas Lundqvist åbofullmäktige

Mindre än fyra av tio finländare vet rätt svar på frågan om vem som har den högsta beslutande makten i en kommun. Det framkommer i en färsk enkät som Yle låtit göra.

På frågan om vem som har den högsta beslutande makten i en kommun visste 38% av de tillfrågade att det handlar om kommunfullmäktige. Nästan en femtedel, 17% gav fel svar medan hela 45% valde att helt låta bli att svara på frågan.

- Det är väntade siffror, så brukar det se ut när man frågar folk om politik, säger Lauri Rapeli, docent i statskunskap.

Rapeli påminner också om att enkätsvar ofta kan påverkas av flera faktorer. Situationen i vilken den tillfrågade ger sitt svar kan ofta vara långt ifrån optimal.

- Man är sällan helt förberedd på att få en dylik fråga. Forskningen visar också att incitament kan spela en stor roll på hur många som svarar rätt, så om människor till exempel utlovas pengar för ett korrekt svar så orkar man ofta fundera lite noggrannare och anstränger sig mer för att svara rätt. Så det är också en motivationsfråga.

Att nästan hälften av de tillfrågade helt väljer att skippa frågan är ändå synd, anser Rapeli.

- Det ger anledning till en viss pessimism att så många inte ens vill gissa sig på någonting.

Stor majoritet värdesätter kommunpolitikerns arbete

Yles enkät visar också att en stor majoritet värdesätter kommunfullmäktigeledamöternas arbete. Nästan fyra av fem finländare anser att uppdraget är mycket viktigt eller ganska viktigt.

-Det kan man tolka som ett allmänt tecken på ett allmänt stöd för folk som orkar jobba inom kommunalpolitiken, och det är förstås ett trevligt resultat att folk uppskattar arbetet, säger Rapeli.

Lauri Rapeli har forskat ingående i politiskt engagemang och undersökt vilken typ av människor som intresserar sig för politik. Det finns vissa gemensamma faktorer.

-En hög utbildning är den främsta gemensamma nämnaren. Det finns också ett intresse för politik i alla åldersgrupper, fastän man ofta tenderar att tro att unga inte har ett intresse.

Enligt Rapeli har många en vilja att förstå den politiska processen, men det är själva systemet som är svårbegripligt.

-Vi har ett ganska svårt system med många nivåer av beslutsfattande. Så vi har alltså av tradition ett ganska högt intresse för politik i Finland men samtidigt en hög andel människor som tycker att de inte riktigt förstår vad som händer inom politiken.

Vilka hälsningar har du till våra beslutsfattare - med tanke på att det bevisligen finns många som upplever att politiken är komplicerat och svårbegriplig?

- Vi har sett att politiker som kan prata på ett sätt gör att vanligt folk tycker att de förstår, är ganska framgångsrika. Det gäller både Finland och andra länder och kan ses som en signal på att det finns ett intresse för politik men att det är svårt att begripa sig på det som sker. På den punkten kunde politikerna bli bättre. Man borde ta den här signalen på allvar, att folk har ett behov att förstå men inte alltid gör det.

Taloustutkimus intervjuade 1005 personer per telefon i mitten av oktober 2016. Felmarginalen är ± 2.5 procentenheter.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland