Hoppa till huvudinnehåll

Tolkisbarn kan få lämna barackerna tidigare än planerat

Skolbaracker vid Tolkis skola i Borgå.
De svenska barnen i Tolkis går i baracker sedan 2013. En del av den finska skolan igen måste rivas på grund av sitt dåliga skick. Skolbaracker vid Tolkis skola i Borgå. Bild: Yle/ Carmela Walder tolkis skola

Skoleleverna i Tolkis i Borgå borde få flytta in tidigare än planerat och därför borde det vikas pengar för skolorna i budgeten 2017.

Så lyder ett förslag till ändring av stadsdirektörens budgetförslag. Stadsstyrelsen tog en titt på budgetförslaget på torsdag kväll.

Enligt förslaget bör 250 000 euro reserveras för att nå en lösning så att barnen tidigare kan flytta in i sina respektive skolhus. Enligt stadsdirektörens budgetförslag ska Tolkisbarnen få flytta till sina nya skolhus först under 2018 och 2019. De finskspråkiga eleverna planeras få ett nytt skolhus och nuvarande Tolkkisten koulu renoveras för de svenskspråkiga eleverna.

Viljan är stark för att tidigarelägga en flytt, säger stadsstyrelseordförande Matti Nuutti (SDP).

På samma möte presenterades också ett förslag om att Borgå ska fortsätta med en vårdare per sju barn inom dagvården under nästa år.

Styrelsen röstar om budgeten på sitt möte på måndag.