Hoppa till huvudinnehåll

Bennäs skola i vågskålen

Bennäs skola i Pedersöre.
Bennäs skola i Pedersöre. Bennäs skola i Pedersöre. Bild: Yle/ Luzilla Backa bennäs skola

Bennäs skola i Pedersöre är fuktskadad och måste åtgärdas de närmaste åren. Den arbetsgrupp som funderat på lösningar har kommit med fem olika olika förslag. Det mest sannolika alternativet är renovering och tillbyggnad.

Arbetsgruppen har ändå låtit fantasin flöda och det alternativ som garanterat väcker mest diskussion och debatt är en total nedläggning av Bennäs skola och i stället bygga ut Östensö skola.

Fem olika förslag

Kommunstyrelsen i Pedersöre fick på måndagkväll ta del av arbetsgruppens förslag och beslutet i styrelsen blev att alternativen måste utredas mera noggrannt vad gäller kostnader och kvadratmetrar. Det mest sannolika är en renovering av Bennäs skola plus en tillbyggnad på 200 kvadratmeter. Det här är troligen det billigaste alternativet, storleksordningen är 1,4 miljoner euro. Ett annat alternativ är en rivning av den gamla delen och en tillbyggnad på cirka 300 kvadratmeter, kostnad cirka 1,9 miljoner .

Roger Eriksson sitter vid köksbordet.
Arbetsgruppens ordförande, Roger Eriksson (SFP) Roger Eriksson sitter vid köksbordet. Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist. pedersöre österbotten

Ett tredje alternativ gäller en placering vid skolcentret i Sursik eller i kommuncentrum på den så kallade Betel tomten. Ett fjärde alternativ gäller placering av dagis och förskola i Forsby för att lätta på trycket på skolutbyggnad i Bennäs.

Det alternativ som kommer att bli det mest omstridda gäller en total nedläggning av skolan i Bennäs. Skolan i Östensö skulle i det här alternativet byggas ut med 600 kvadratmeter och också ta hand om alla elever i Bennäs skola.

- Vi såg på olika alternativ, renovera, riva eller hitta en nyplats, renovering av Bennässkolan är det sannolika, det är osannolikt med Östensö alternativet, säger arbetsgruppens ordförande Roger Eriksson (SFP)

- Spontant har jag fastnat för renoveringsalternativet men det finns skäl för kommunen att fundera på skolnätet i Pedersöre delen, säger Johanna Överfors (SDP)

Johanna Överfors
Kommunstyrelsemedlem Johanna Överfors (SDP) Johanna Överfors Bild: Yle/Pia Lagus johanna överfors

Skolfrågan i Pedersöre kommer upp i budgetbehandlingen, det krävs planeringsanslag i nästa års budget men samtidigt kommer frågan att debatteras på ett principiellt plan.