Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå tror på ljus framtid i sin budget

En kvinna som heter Benita Öberg håller i Sjundeå kommuns budgetförslag. På pärmen är solrosor.
Grundtrygghetschef Benita Öberg tycker solrosor är en lämplig symbol för nästa års budget. En kvinna som heter Benita Öberg håller i Sjundeå kommuns budgetförslag. På pärmen är solrosor. Bild: Yle/Petra Thilman Sjundeå,Västnyland,Budgetförslag,budgetar,budgetar,budgetering,budgetplanering,offentlig ekonomi,öberg benita

Solrosor pryder pärmen på Sjundeås budgetbok för nästa år. Kommunens ledande tjänstemän tycker att det är rätt bra bild för hur läget är i Sjundeå just nu, det ser nämligen rätt ljust ut trots tuffa tider.

År 2016 har inte varit något lätt år för Sjundeå. Budgeten för det här året gjordes upp under mörka ekonomiska moln samtidigt som kommunen tvingades axla ansvaret för tågtrafiken på egen hand.

Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa säger att läget först kändes rätt hopplöst, men att det nu känns betydligt bättre.

I år har kommunen också gjort upp ett ekonomiskt åtgärdsprogram för att få ekonomin på fötter igen. Kommunen har ett kumulativt underskott på omkring två miljoner som ska jobbas bort fram till år 2020.

Ett stapeldiagram med en linje som visar trenden i Sjundeås ekonomi.
Diagrammet visar hur Sjundeå ska arbeta bort sitt kumulativa underskott. Ett stapeldiagram med en linje som visar trenden i Sjundeås ekonomi. Bild: Sjundeå kommun Sjundeå,budgetar,Budgetförslag,underskott,ekonomi

Eftersom det arbetet gjordes under våren och tidig höst är det nu rätt lätt att göra upp en budget för nästa år i enlighet med sparplanen.

- Politikerna har hunnit gå in i läget på djupet, säger Isotupa.

Goda nyheter

Hösten har medfört goda ekonomiska nyheter för kommunen. Staten betalar tågtrafiken från och med nästa år och resultatet för i år ser ut att bli betydligt bättre än väntat.

Framförallt är det satsningarna på grundtrygghetssektorn som har burit frukt.

- Vi ser ut att göra ett omkring 700 000 euro bättre resultat än budgeterat, säger grundtrygghetschef Benita Öberg.

Det är alltså framförallt tackvare grundtrygghetssektorn resultatet för Sjundeå i år ser ut att bli bättre än väntat. Det landar på 500 000 euro istället för 200 000 euro som budgeterat.

Det betyder att det kumulativa underskottet minskar och det ser just ut för att få balans i budgeten fram till år 2020 som lagen förutsätter.

Sjukvårdare på ett sjukhus
Grundtryggheten har satsat på vården i kommunen och istället kunna minska på dyrare vård. Sjukvårdare på ett sjukhus Bild: Yle / Mika Kanerva vårdare

Trots att Sjundeå överlag har minskat på sin personalmängd, utan uppsägningar, har grundtrygghetssektorn istället anställt personal och gjort satsningar.

- Vi har omvandlat köptjänster till egna befattningar och tjänster. I och med att det är egen verksamhet så har vi också bättre kunnat övervaka verksamheten och utveckla den, säger Öberg.

Det har lett till att man kan sköta många saker effektivare än tidigare och till exempel användningen av den dyra sjukhusvården har minskat då man har kapacitet att ta hem sina patienter för vård så fort som möjligt.

Också där kommunen fortfarande har köptjänster som på läkarsidan har man kunnat utveckla samarbetet med den övriga vården på ett bra sätt.

Personalen står för goda idéer

Öberg tackar personalen för ett gott jobb.

- De bästa idéerna kommer oftast från fältet. Bra har också varit att våra förtroendevalda har vågat nappa på och trott på våra idéer.

Arbetet med att förbättra och trimma grundtryggheten är ingalunda över, säger Öberg och efterlyser bättre samarbete i Västnyland.

Hon säger att kommunen nu försöker lägga en bra grund för verksamheten då social- och hälsovårdsreformen träder i kraft om ett par år.

- Vi försöker ha en bra närservice så att när den nya reformen kommer har vi också då en service som heter duga.

Den service kommunen erbjuder ska också vara effektiv och av god kvalitet så den inte genast sätts under lupp i den nya organisationen, hoppas Öberg.

Kollektivtrafiken kostar i alla fall

Trots att staten betalar för tågen i nästa år lägger Sjundeå ändå in en slant på några hundra tusen euro för kollektivtrafik i budgeten.

I planen finns nämligen att tillsammans med andra kommuner i Västnyland få till stånd åtminstone ett sent tåg eller en buss som skulle köra från Helsingfors ända till Karis.

En glad man i kostym. Han heter Juha-Pekka Isotupa.
Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa är glad. En glad man i kostym. Han heter Juha-Pekka Isotupa. Bild: Yle/Petra Thilman Västnyland,Sjundeå,juha-pekka isotupa,kommundirektörer

Dessutom förhandlar Sjundeå om medlemskap i Helsingforsregionens trafik (HRT) och det kommer att kosta kommunen någonting.

- Vi fattar beslut om att vara med i januari, säger kommundirektör Isotupa.

Investeringarna frågetecken

På investeringssidan finns många frågetecken och egentligen tar kommunen itu med den listan först i januari.

Kommunerna reserverar drygt tre miljoner euro för investeringar i nästa år.

En skolbyggnad i rött tegel och en tom skolgård.
Aleksis Kiven koulu är en av de skolor som har problem med inomhusluften. Det klarnar först i nästa år hur mycket det kostar att åtgärda problemen. En skolbyggnad i rött tegel och en tom skolgård. Bild: Yle/Petra Thilman Västnyland,skolor,aleksis kiven koulu i sjundeå,Sjundeå

Men slutliga summan klarnar först då man ordentligt har rett ut hur omfattande reparationer som behövs i skolorna Päivärinteen koulu och Aleksis Kiven koulu. Päivärinteen koulu är stängd på grund av dålig inomhusluft och också Aleksis Kiven koulu har problem.

- Jag tror det behövs ungefär en miljon euro till saneringarna. Om vi då ser över investeringarna överlag landar vi kanske på en investeringssumma på 3,5 miljoner euro, säger kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.

För att klara av investeringarna behöver kommunen ta lån och lånebördan i dag är kring 3 600 euro per invånare.

Befolkningen växer igen

Sjundeå, som annars har varit en tillväxtkommun, drabbades oväntat av en svacka och förlorade invånare för ett år sedan. Enligt mångas bedömning berodde det här på tågtrafiken som först såg ut att försvinna helt och sedan kom tillbaka i decimerad mängd.

Men nu ser det ut som det igen råder tillväxt och kommunen hoppas på en befolkningsökning på cirka 25 personer per år. Vid årsskiftet förväntas invånarna vara 6 150.

De kommunala skattesatserna planeras vara oförändrade i nästa år med en inkomstskattesats på 21,5 procent och en allmän fastighetsskattesats på 1,2 procent.

Kommunstyrelsen behandlar budgeten på måndag 31.10 och kommunfullmäktige ska klubba igenom den på sitt möte den 7 november.