Hoppa till huvudinnehåll

Finlandssvenska påverkare: Fondchefer toppar inkomstlistan

Kaj-Gustaf Bergh.
Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh hade inkomster på över 600 000 euro i fjol. Kaj-Gustaf Bergh. Bild: Rikhard Husu / Yle obs debatt,Konstsamfundet

Vi har sammanställt skatteuppgifterna för de finlandssvenska institutionernas högsta ledning i fjol. Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh toppar fortsättningsvis inkomstlistan.

Berghs förvärvsinkomster uppgick till närmare 600 000 euro. Det är en summa i särklass på listan, men ändå drygt 115 000 euro mindre än året innan.

En stor del av inkomsten torde härstamma från Berghs många styrelseuppdrag i bland annat Stockmann, Sponda och Wärtsilä. Bergh hör också till de få på listan som har betydande kapitalinkomster.

Tvåan på listan, Stiftelsen för Åbo Akademis skattmästare Lasse Svens, hade skattepliktiga inkomster på knappt 400 000 euro.

Svens följs av Svenska litteratursällskapets vd Dag Wallgren, vd:n för Signe & Ani Gyllenbergs stiftelse Jannica Fagerholm och vd:n för Sigrid Juselius stiftelse Christian Elfving.

Det första namnet utanför den finlandssvenska fond- och stiftelsevärlden är yrkeshögskolan Arcadas rektor Henrik Wolff.

Svenska folkskolans vänners kanslichef Johan Aura, Hanaholmens vd Gunvor Kronman kom likaså upp i inkomster över 200 000 euro år 2015. Det gjorde också tidigare KSF Media-vd:n Barbro Teir som tjänade drygt 40 000 euro mer än Svenska Yles chef Marit af Björkesten.

Svenska Kulturfondens vd Leif Jakobsson och Samfundet Folkhälsans vd Stefan Mutanen hade inte riktigt lika höga inkomster som de övriga fond- och stiftelsecheferna.

Det är liksom tidigare år fonderna och stiftelserna som genererar de högsta inkomsterna bland de finlandssvenska institutionerna. Ledande poster inom till exempel utbildning, politik, medier och intresseorganisationer medför inte lika mycket klirr i kassan.

Tabellen nedan innehåller samtliga skattepliktiga inkomster. Personerna på listan kan ha betydande biinkomster.

Namn Titel Förvärvs-
inkomster
Kapital-
inkomster
Totalt
Kaj-Gustaf Bergh Konst­sam­fundet, vd 587 798 43 431 631 229
Lasse Svens Stiftelsen för Åbo Akademi, skatt­mästare 398 246 0 398 246
Dag Wallgren Svenska litteratur­säll­skapet, vd 362 372 5 239 367 611
Jannica Fagerholm Signe & Ani Gyllen­bergs stiftelse, vd 335 208 15 175 350 383
Christian Elfving Sigrid Juselius stiftelse, vd 336 893 11 239 348 133
Henrik Wolff Arcada, rektor 235 778 0 235 778
Johan Aura Svenska folk­skolans vänner, kansli­chef 225 176 0 225 176
Gunvor Kronman Hana­holmen, vd 216 280 290 216 570
Barbro Teir KSF Media, vd (2015) 200 156 0 200 156
Leif Jakobsson Kultur­fonden, vd 169 038 0 169 038
Mikko Hupa Åbo Akademi, rektor 163 101 1 345 164 447
Marit af Björkesten Svenska Yle, direktör 159 185 0 159 185
Örjan Andersson Novia, rektor 120 730 24 245 144 974
Stefan Mutanen Sam­fundet Folk­hälsan, vd 141 623 182 141 804
Jens Berg KSF Media vd (vice-vd 2015) 140 988 0 140 988
Karen Spens Hanken, rektor 113 052 5 117 118 169
Anna-Maja Henriksson SFP, riks­dags­ledamot, vice­ord­förande 2015 (ordförande 2016) 116 868 193 117 061
Ben Wärn Kelonia, vd 116 427 0 116 427
Mirjam Kalland Soc&kom, rektor 110 387 1 110 388
Carl Haglund SFP, ord­förande (2015) 108 936 0 108 936
Johan Johansson SFP, parti­sekretare (2015) 105 066 620 105 686
Kristina Wikberg Kommun­förbundet, direktör svenska enheten 104 067 0 104 067
Svante Wahlbeck HSS Media, vd 101 318 692 102 011
Harry Serlo Förlags Ab Syd­väst­kusten, vd 100 402 628 101 029
Mari Koli Schildts & Söderströms, vd 99 902 0 99 902
Fredrik Rahka Förlaget M, vd 88 202 0 88 202
Johan Åberg SLC, tf verksam­hets­ledare 84 095 0 84 095
Fredrik Guseff SFP, parti­sekreterare (2016) 80 818 0 80 818
Markus Österlund Folk­tinget, folktings­sekreterare 76 664 3 086 79 751

Läs också