Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Rekommendationer för fysisk aktivitet för de små

Eva-Lotta Backman-Winquist
Eva-Lotta Backman-Winquist. Eva-Lotta Backman-Winquist Bild: FSI Eva-Lotta Backman-Winquist,förbundspennan

Barn är inte skapta för att sitta stilla. Barn under åtta år skall vara fysiskt aktiva tre timmar varje dag. Det förverkligas genom lätt rörelse, fartfylld fysisk aktivitet. En del av aktiviteten förverkligas genom småbarnsfostran på daghem och klubbar, men en del skall också förverkligas hemma.

I utvecklingsarbetet för att få barn i rörelse har undervisnings- och kulturministeriet gjort upp nya rekommendationer för fysisk aktivitet för barn under åtta år.

Rekommendationerna grundar sig på forskning om hur vuxna som arbetar eller vistas med barn under åtta år kan möjliggöra och stöda barnets helhetsmässiga uppväxt, utveckling, hälsa och välfärd. Undersökningarna visade att man genom att uppmuntra till rörelse kan stöda barnets fysiska, kognitiva, psykiska, emotionella och sociala utveckling. De nya rekommendationerna ger råd om mängden av och kvaliteten på den fysiska aktiviteten, den psykiska och sociala miljöns roll samt hur planeringen och genomförandet av mer aktivitet fungerar som en del av småbarnspedagogiken.

Det rekommenderas att barn skall röra på sig lite efter att ha suttit stilla en timme, det rekommenderas även att barn måste få tillräckligt med vila och en mångsidig kost.

De nya rekommendationerna är en del av Undervisnings- och kulturministeriets, och Social- och hälsovårdsministeriets, linjer för hälsa och välfärd 2020. Bakom finns även rekommendationerna för FN:s konvention om barns rättigheter.

Daglig fysisk aktivitet är en förutsättning för en normal tillväxt och utveckling, den stöder inlärningsprocessen, koncentrationen och minnet. Den utvecklar motoriken och den fysiska funktionen, samt förebygger sjukdomar. Fysiska aktiviteten utvecklas mångsidigt då barnen får vistas ute i olika miljöer och årstider tillsammans med andra barn.

Föräldrarnas stöd är betydelsefullt. En positiv inställning, möjligheter till utrusning och möjligheter att utöva någon form av aktivitet tillsammans med föräldrarna eller kamraterna. Föräldrarna är förebilder.

Vår utbildnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen säger att det är viktigt att vi alla gemensamt bär ansvar för att barnen skulle vara aktiva minst tre timmar per dag. Småbarnsfostran, skolan, fritidssysselsättningar samt hemmen bildar en helhet.

Rekommendationen innefattar en timme fartfylld fysisk aktivitet per dag och två timmar lätt rörelse. Fartfyllda aktiviteter är aktiviteter där barnet klättrar, simmar, skidar, springer. Det är all form av aktivitet som stärker barnets grundkondition. Övningar där barnen får upp pulsen och blir ”flåsiga”.

Två timmar lätt rörelse per dag kan vara gång, bollkastning, gungande, cykling, gårdslekar, balans. Olika övningar som stärker balansen och flexibiliteten hos barnen.

Forskning visar också att då barnen har tillgång till redskap som inspirerar till lek och rörelse, blir de fysiskt aktivare. Men vi måste se alla barn som individer, en del barn rör på sig mer av naturen, medan andra inte gör det. Det är inte så stor skillnad på vilken form av fysisk aktivitet barn utövar, huvudsaken är att våra barn blir aktivare under dagen. Det finns oändliga små möjligheter att få barn aktiva under vardagen, bara man motiverar dem att röra på sig genom glädje och inspiration. Genom att barnets dagliga nätverk av vuxna drar sitt strå till stacken får barnet minst tre timmar fysisk aktivitet per dag.

Eva-Lotta Backman-Winquist
Ombudsman och entusiastisk långfärdsskridskoåkare
Finlands Svenska Idrott

Läs också

Nyligen publicerat - Sport