Hoppa till huvudinnehåll

Kvicksilver i östnyländsk abborre – men fisken är inte farlig att äta

Abborrar
Abborrar Bild: Peter Eklöv abborre,östersjön

Abborrarna i två vattendrag i Östnyland har för mycket kvicksilver i sig. Det visar en färsk rapport från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM).

NTM-centralen har gjort en uppföljning av kvicksilvervärdena i abborrar i vattendragen i Nyland. Uppföljningen sträcker sig från 2010 till 2014.

Gränsvärdena för kvicksilver i abborre överskrids på två ställen i Östnyland, nämligen på Klobbfjärden i Lovisa och Gäddragfjärden i Borgå. Där låg värdet på 0,22 milligram kvicksilver per kilogram färsk abborre.

Gränsen för kustområden är 0,20 milligram kvicksilver per kilogram.

I Lovisaviken låg värdet strax under gränsen, nämligen på 0,19 milligram kvicksilver per kilogram.

För att fisken ska få användas som livsmedel får den innehålla högst 0,5 milligram kvicksilver per kilogram färsk fisk. Det värdet överskrids inte i Östnyland.

Människan orsaken till högre kvicksilverhalt

Kvicksilver är en metall som förekommer naturligt i omgivningen.

I NTM-centralens uppföljningsrapport konstateras ändå att det är människans verksamhet som har gjort att kvicksilverhalterna har ökat i jordmånen och i vattendragen.

Bland annat gör industriutsläpp att kvicksilvret sprids till vattendragen.

Dessutom kan justeringar av vattenståndet eller jordbearbetning på avrinningsområden leda till att kvicksilverhalten i vattendragen ökar.

Kvicksilverhalten i fisk har inte tidigare varit en del av NTM-centralens långsiktiga, regelbundna uppföljningar av vattendragen i Finland.

Läs också