Hoppa till huvudinnehåll

Resenär: Utrikesministeriet borde använda sig mer av digitala kanaler vid nödsituationer

Bild på en hand som håller i en smarttelefon.
Pökelmann anser att användningen av digital kommunikation kan vara smart med tanke på att man i ett nödläge inte kan vara säker på när man följande gång kommer åt att ladda telefonen. Bild på en hand som håller i en smarttelefon. Bild: EPA/ANDREW GOMBERT lg g2

Den som försökte få tag på Finlands ambassad i Italien efter jordbävningen i helgen fick höra ett inbandat meddelande om att finländare i nöd kan kontakta utrikesministeriets servicecenter. Men för Italienresenären Camilla Pökelmann låg telefonnätet nere, medan internetförbindelsen fungerade. Hon anser att ministeriet i högre grad kunde använda sig av digital kommunikation för att nå personer i krisområden.

Camilla Pökelmann var på arbetsresa i Porto Recanati förra veckan och befann sig på en restaurang under kvällen när ett av de häftigare skalven inträffade. Hon försökte sms:a och ringa hem till Finland för att meddela att hon är oskadd, men kom inte fram på grund av att telefonnätet var överbelastat.

När hon sedan blev hon kontaktad av en italiensk kollega via mobilapplikationen Whatsapp upptäckte hon att internetförbindelsen däremot fungerade och använde sig av appen för att nå sina nära och kära. Senare på kvällen följde hon också läget via sociala medier.

Enligt Pökelmann skulle det vara bra ifall möjligheten att nå fram till utrikesministeriet inte var beroende av telefonnätet, särskilt eftersom smarttelefonerna gör det möjligt att använda sig av alternativa kanaler.

- Vid naturkatastrofer kan ju telefonkablarna skadas och då kommer inte heller utrikesministeriet fram till personer i området. Liknande problem har förekommit i tsunamiområden. Då tror jag att till exempel Whatsapp kunde vara en möjlighet att kontakta folk.

Camilla Pökelmann tillägger att användningen av digital kommunikation också kan vara smart med tanke på att man i ett nödläge inte kan vara säker på när man följande gång kommer åt att ladda telefonen.

- Telefonsamtal kan förbruka mycket batteri, medan appar som Whatsapp använder mindre. Man vet ju inte hur många dagar man måste klara sig med telefonen, så det lönar sig att effektivera batterianvändningen, säger Pökelmann.

Allt sköts på distans

Sedan årsskiftet har de enskilda ambassaderna inte haft telefonjour, den är flyttad till Helsingfors.

Iiris Strandman, ansvarig tjänsteman för resesäkerhet vid utrikesministeriet, säger att det är en kostnadsfråga.

- Det skulle bli väldigt dyrt att ha jourhavande på alla ambassader överallt i världen. Finlands beskickningar utomlands betjänar under sina öppettider. När ambassaden är stängd kan resenärerna i nödfall kontakta utrikesministeriets jour, säger hon.

Strandman säger att de lokala ambassaderna har inbandningar som uppmanar dem som ringer att vända sig till jouren i Helsingfors. Var i världen den befinner sig spelar inte så stor roll, eftersom allt går att sköta på distans.

- Jourcentret vid ministeriet i Helsingfors har kontaktuppgifter för olika lokala myndigheter, sjukhus och polis till sitt förfogande. De kan alltid ge information och hjälpa till.

Reseanmälan ökar förbättrar krisberedskapen

Mängden samtal jouren får varierar beroende på vilken slags krissituation det är frågan om, säger Iiris Strandman.

- Om det finns många finländare på krisområdet får vi naturligtvis fler förfrågningar av vänner och släktingar men till exempel i Italiens fall fick vi inga förfrågningar av medborgare, säger Strandman.

Strandman vet inte exakt varför det inte kom några förfrågningar den här gången, men hon tror det kan bero på att de italienska myndigheterna skötte sitt arbete effektivt. För att kunna vara bättre beredd på krissituationer önskar utrikesministeriet att fler finländare skulle göra reseanmälan.

- Vid krissituationer kontaktar vi de finländare som har gjort reseanmälan och vi har använt oss av det här systemet redan tiotals gånger i år.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes