Hoppa till huvudinnehåll

Är du medelklass? Gör vårt test!

Student som bärs ut ur Brändö gymnaisum
Är du medelklass? Svara på några frågor och ta reda på. Personerna på bilden har inget med quizen att göra. Utbildning brukar ses som en markör för medelklass. Student som bärs ut ur Brändö gymnaisum Bild: Yle Medelklass,ett tudelat finland

Inkomst, utbildningsnivå och position i samhället. Det avgör enligt Laura Kolbe om man är medelklass eller inte. Gör vårt test längre ner i artikeln och se hur bra du platsar in i medelklassen.

I samband med industrialiseringen växte en ny klass fram, i segmentet mellan överklassen, som ägde, och arbetarklassen, som gjorde.

- I Finland har vi en mycket tjänstemannabetonad medelklass, jämfört med en klassisk borgerlig eller företagarbaserad medelklass i andra länder, säger Laura Kolbe, professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet.

Laura Kolbe (C), kandiderar i riksdagsvalet 2015
Professor Laura Kolbe. Laura Kolbe (C), kandiderar i riksdagsvalet 2015 Bild: Yle/Julie Ebbe laura kolbe

Livet i huvudstadsregionen ter sig väldigt olika från familj till familj. Vissa lever i lyx och överflöd, med årliga inkomster på tiotals miljoner euro. Andra får stå i brödkön för att få mat på bordet.

Det skrivs mycket om ytterligheterna, så därför har vi tagit en titt på den grupp dit de allra flesta hör, det vill säga medelklassen.

Det har funnits många underlag för medelklassens frammarsch.― Professor Laura Kolbe

I huvudstadsregionen, särskilt i Helsingfors, har man sett medelklassen frammarsch både inom industrin, men också inom andra sektorer.

- Helsingfors har alltid varit en mycket strak tjänstemannastad, det vill säga den offentliga sektorn har gett arbete åt medelklassen. Och sedan har Helsingfors också klassiskt haft många företagare. Så det har funnits många underlag för medelklassens frammarsch, säger Laura Kolbe.

Historiskt sett har medelklassen strävat efter att få det ännu bättre. Där finns en optimism och ett hopp om en bättre framtid.― Professor Laura Kolbe

Brokig skara

Enligt henne är medelklassen i Helsingfors också en brokig skara. Det är därför svårt att säga något generellt om deras identitet. Det finns till exempel inte något enstaka politiskt parti som får medelklassens röster.

Men hör man till medelklassen är det ändå sannolikt att man har en viss optimism gällande framtiden.

- Historiskt sett har medelklassen strävat efter att få det ännu bättre. Där finns en optimism och ett hopp om en bättre framtid.

Hur medelklassen ser ut i framtiden beror på hur arbetslivet utvecklas

Det talas mycket om att inkomstklyftorna i samhället växer. Vi har fler fattiga, men samtidigt också fler rika. Så hur kommer medelklassen att se ut om till exempel 25 år?

- Vi vet väldigt lite hur arbetet förändras i framtiden. Vi vet inte hur mycket digitaliseringen, datorerna och robotarna påverkar det egentliga arbetslivet. Men jag skulle våga tro att det ändå behövs människor inom bland annat vården, undervisningen och kulturen där medelklassen fortfarande dominerar.

Hur bra platsar du in? Gör vår (inte så vetenskapliga) quiz.

Du är bjuden på fin middag till en bekant - hur gör du med skorna i tamburen?

En chefsposition öppnar upp sig på företaget du jobbar för. Vad gör du?

Vem umgås du med på fritiden?

Hur bor du?

Hur ser din inkomst ut?

Artikeln är en del av Svenska Yles satsning Ett tudelat Finland, som granskar skillnader i samhället. Vi tittar närmare på ämnesområdena hälsa, kostvanor, boende, utbildning, teknik, ekonomi och arbetsmarknad.

Artikeln kompletterades 2.11 kl.19.50 med en längre intervju med professor Laura Kolbe.