Hoppa till huvudinnehåll

Brister i nya sjukhusbyggets betongkonstruktioner i Åbo

ÅUCS T3
Betongen som nu utreds har använts i bärande konstruktioner i sjukhusbygget. ÅUCS T3 Bild: Esa Halsinaho sjukhusbygge

Byggandet av det nya T3-sjukhuset i Åbo har delvis avbrutits på grund av att man upptäckt brister i betongkonstruktionerna.

Bristerna uppdagades i samband med sjukvårdsdistriktets egen kvalitetskontroll. Ärendet utreds nu tillsammans med huvudentreprenören Lemminkäinen Infra. Betongmassan har levererats av bolaget Rudus.

Sjukhuset byggs på ett betonglock ovanpå motorvägen och kommer att ersätta U-sjukhuset som tas ur bruk.

Betongen som nu utreds har använts i fundamentet och bärande konstruktioner i sjukhusbygget. Byggandet av det egentliga betonglocket ovanpå motorvägen har inte inletts ännu. Tanken är att betonglocket på 9000 kvadratmeter ska vara klart i slutet av 2017 och själva sjukhuset förväntas vara byggt i slutet av 2020.

Sjukvårdsdistriktet ser allvarligt på bristerna och samarbetar nu med olika myndigheter och Åbo stad för att få en bättre bild av situationen.

Mera information om utredningen ges den 11 november, meddelar sjukvårdsdistriktet.

T3-sjukhuset kommer att inhysa ÅUCS:s förlossningsavdelning, avdelningen för kvinnosjukdomar, öron-, näs-. och halspolikliniken, avdelningen för barn och unga, kliniken för mun och käksjukdomar samt en del stödfunktioner.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland