Hoppa till huvudinnehåll

Frekvensändringar för tv-nätet aktuella i Egentliga Finland

Tv-antenner på tak med gammal skorsten.
Tv-antenner på tak med gammal skorsten. Bild: YLE/Rolf Granqvist antenner

Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet inleds i Egentliga Finland i mitten av november. Ändringarna förorsakar avbrott i tv-sändningar.

Arbetet inleds på huvudsändarstationen i Åbo den 14 november. Ändringarna gäller även slavsändarstationerna i regionen. Ändringarna orsakar avbrott i alla markbundna tv-sändningar 15–17 november mellan klockan 9.00 och 16.00.

Frekvensändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet. Ändringarna gäller inte kabel-tv-nätet eller DNA:s markbundna tv-nät i VHF-området.

Tidtabell för frekvensändringarna på sändarstationerna i Egentliga Finland:

Vecka 44, Isokylä, Salo
Vecka 45, Houtskär, Pargas
Vecka 45, Korpo, Pargas
Vecka 46, Åbo (huvudsändarstation), S:t Karins
Vecka 47, Viherlahti , Gustavs

Åtgärder krävs i husbolag

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i huvudförstärkaren för antennsystemet i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Därför är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör så snart som möjligt.

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att avstämningen blir möjlig.

På Åbo huvudsändarstation ändras frekvenserna för alla kanalknippen. Efter det att frekvensändringarna gjorts på huvudsändarstationen sänds en del av tv-sändningarna parallellt på både nya och gamla frekvenser till och med den 9 januari 2017. Under den tiden måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen.

Parallellsändningar gäller följande programutbud:

• Kanalknippe A (bland annat Rundradions kanaler)
• Kanalknippe B (bland annat MTV3, Nelonen, Sub)
• Kanalknippe C (bland annat Hero, Fox, Frii) och
• Kanalknippe E (bland annat Jim, TV5, Kutonen)

Parallellsändningar arrangeras i regel inte från slavsändarstationer, vilket betyder att avstämningsarbetena på slavsändarstationernas täckningsområden måste göras samma dag som frekvenserna ändras. På vissa slavsändarstationer ändras frekvensen för kanalknippe A (bland annat Yles kanaler). Ändringarna på deras täckningsområden pågår cirka en vecka.

Ny kanalsökning krävs

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt.

Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i småhus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Det är möjligt att de gamla antennsystemen inte uppfyller dagens krav. Då kan det bli aktuellt att uppdatera systemet eller skaffa ett helt nytt system.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar klockan 14.00 - 19.00.

Trådlöst bredband tar över frekvensområdet

Frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Frekvensområdet för markbunden tv blir smalare och därför är det nödvändigt att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser så att tv-tjänsternas volym inte ska minska.

Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas distributionsnät använder.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland