Hoppa till huvudinnehåll

Mårdhunden irriterar husägare i Ekenäs

Carl-Johan Jansson och Marco Lehtikangas står bredvid en söndrig mårdhundsfälla med labradoren Fanny.
Den här fällan sattes ut i Jägarbacken för några månader sedan. Nu har någon förstört den. Hunden Fanny brukar också fånga mårdhundar, berättar husse Carl-Johan Jansson. Buren tillhör Ekenäs jaktvårdsförening, berättar Marco Lehtikangas Carl-Johan Jansson och Marco Lehtikangas står bredvid en söndrig mårdhundsfälla med labradoren Fanny. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland,Ekenäs,Raseborg

Mårdhunden är en stor marodör i naturen. Det anser skogsbruksingenjören Carl-Johan Jansson vid Raseborgs stad. Flera Ekenäsbor är också trötta på mårdhunden som smyger omkring i deras trädgårdar och tar småfåglar.

Allt flera ringer för att fråga vad man ska göra med mårdhundarna, berättar Carl-Johan Jansson som också är Raseborgs stads kontaktperson till Ekenäs jaktvårdsförening. Det är jaktvårdsföreningen som har jakträtten på marker som tidigare hörde till Ekenäs stad.

Men varken staden Raseborg, jaktvårdsföreningen eller polisen verkar veta exakt vilka tillstånd som behövs för jakten.

"Varför finns en död mårdhund i en fälla i Jägarbacken?"

Varken staden eller jaktvårdsföreningen sätter upp fällor på privat mark så som gårdsplaner. Men staden kan låta Ekenäs jaktvårdsförening sätta ut fällor på stadens mark.

En sådan fälla har vållat huvudbry i Ekenäs. Mårdhundsfällan finns i närheten av småbåtshamnen i Jägarbacken.

En person fick syn på en död mårdhund i en fälla som slagit igen. Hen tog upp frågan i en e-postgrupp som heter Raseborgs natur. Någon i gruppen skrev att den döda mårdhunden tyder på att ingen har kontrollerat fällan på en tid.

Det här ledde till att personen tog kontakt med Raseborgspolisen som berättade att mårdhunden dödats tidigare och nu användes som lockbete.

Död mårdhund ligger i skogen.
Mårdhundar trivs där det finns äpplen, vass med småfåglar och sumpig mark. Död mårdhund ligger i skogen. Bild: Yle/Monica Forssell mårdhund

Jaktvårdsföreningen äger fällan

Det är Ekenäs jaktvårdsförening som har satt ut fällan i närheten av Jägarbackens småbåtshamn för några månader sedan. Ordföranden Marco Lehtikangas berättar att mårdhundsfällor ska kontrolleras varje dag eftersom det man fångar är levande djur.

- Men om vi vet att vi inte hinner se till fällan följande dag så stängs den med lockbetet inne i fällan.

Döda mårdhundar används som bete eftersom mårdhundar tycker om att äta sin egen art. Ju äldre betet är, desto bättre gillar mårdhundarna det, berättar Lehtikangas.

Äpplen, sumpig mark och vass lockar mårdhundar

Carl-Johan Jansson vid Raseborgs stad kan informera att det är staden som ska ge Ekenäs jaktvårdsförening lov att fånga mårdhundar med fällor på stadens mark. Men allt som handlar om loven är inte helt klart för de olika parterna.

Mårdhundar i Ekenäs - hur var det med jaktloven?

Mårdhunden var ingen lättviktare i Ekenäs. Detta har hänt:

En död mårdhund i en fälla i Ekenäs får i gång ett händelseförlopp som resulterar i att mårdhundsjakten upphör. Många frågor verkar oklara. Det är heller inte hugget i sten att jakten är slut för gott.

Mitten av oktober

Någon ser en död mårdhund ligga i en fälla nära småbåtshamnen i Jägarbacken i Ekenäs. En diskussion startar i en e-postgrupp som heter Raseborgs natur den 15 oktober. I gruppen undrar man varför mårdhunden är död och varför fällan har slagit igen. Personen som upptäckte den döda mårdhunden kontaktar polisen för att få reda på saken.

Den 19 oktober konstaterar man i e-postgruppen att mårdhunden enligt polisen är ett lockbete.

Torsdag 20 oktober

Yle Västnyland ringer flera olika personer för att få veta hur stort problem mårdhundarna är och vilka lov som behövs för att sätta ut fällor i naturen.

Ingen vill ställa upp på intervju eftersom ämnet upplevs som känsligt. På Raseborgs stad säger skogsbruksingenjören Carl-Johan Jansson säger att vi kan ringa honom på nytt om en vecka, det vill säga den 27 oktober.

Fredag 21 oktober

Jansson lämnar in en anhållan till polisen om att få bedriva fällfångst av mårdhundar i parkskogar på detaljplanerade områden i staden. Anhållan är daterad den 21 oktober.

Måndag 24 oktober

Överkommissarie Mats Lagerstam vid polisen i Raseborg skriver ett mejl till Carl-Johan Jansson. Lagerstam säger att det inte verkar som om polisen ger lov för sådana ändamål som Jansson avser.

Lagerstam skriver också till Jansson: "… detta mejl får gå som ett sådant lov, alltså att staden får lov att idka fångst på detta sätt. Bör dock skötas om att fällorna placeras på en sådan plats att varken barn, husdjur e.dyl kan hamna i fällan."

Torsdag 27 oktober

Yle Västnyland stämmer träff med Carl-Johan Jansson och Marco Lehtikangas. Lehtikangas är ordförande för Ekenäs jaktvårdsförening. Vi träffas vid fällan i Jägarbacken för att prata om mårdhundar och lov.

Jansson förklarar varför han lämnade in en anhållan om lov den 21 oktober.

- Jag gjorde det eftersom jag inte hittade den förra anhållan och tillståndet som gavs när Raseborgs stad grundades. Jag hittade den inte i arkivet, så för att vara på den säkra sidan lämnade jag in en ny anhållan.

Staden har enligt Jansson tidigare bedrivit mårdhundsfångst på Ramsholmen. Då hade staden lov av Närings-, trafik- och miljöcentralen eftersom fångsten skedde på naturskyddsområde. Jansson tycker att man då också hade lov av polisen. Därför vände han sig också nu till polisen i oktober.

Kunde du ha bett polisen ta fram det förra lovet?

- Jag frågade inte ens, svarar Jansson, det var så litet besvär att skriva en ny, så jag gjorde så. Överkommissarie Mats Lagerstam meddelade per e-post att det var okej.

Carl-Johan Jansson berättar att han började leta efter det gamla lovet då han och jaktvårdsföreningen blev kontaktade av stadsbor om problemen med mårdhundar.

- Jag började leta för att kunna visa upp om fällfångsten ifrågasätts, vilket nu tycks ha skett.

Fredag 28 oktober

Yle Västnyland ringer Mats Lagerstam för att kolla vilka lov som behövs.

Det visar sig att Carl-Johan Jansson egentligen inte alls skulle ha behövt anhålla om lov för att fånga mårdhundar.

Mats Lagerstam har kontrollerat saken: Han har varit i kontakt med jaktchefen Visa Eronen på Finlands viltcentral som är en jaktmyndighet. Lagerstam kontaktade alltså viltcentralen efter att han per e-post hade gett Jansson vid Raseborgs stad lov för att fånga mårdhundar.

Nu kan Lagerstam därför berätta att Jansson inte behövde skicka in en anmälan eftersom det räcker med att markägaren, i det här fallet Raseborgs stad, ger lov till att fånga mårdhundar.

Det lovet får staden ge till en jaktförening som har sina jaktlov och vapenlicenser i skick.

Mats Lagerstam säger att han också har kollat om det finns något gammalt lov från polisen för att fånga mårdhund, men det hittar man inte. Han tror inte att det finns eftersom det inte hör till polisens uppgift att utfärda sådana lov.

Lagerstam säger att han ändå för säkerhets skull gav ett lov per e-post då Carl-Johan Jansson lämnade in sin anhållan. Det lovet finns inte i polisens system, utan enbart som e-post.

Fångsten av mårdhundar upphör den 28 oktober

Det blev allt mera prat om lov och ifall de behöver beviljas eller inte. Lagerstam beslutar att jakten måste avbrytas tillfälligt. Lagerstam meddelar Jansson om ett tillfälligt avbrott i fångandet av mårdhundar medan han tar reda på fakta av någon som har mera kunskap.

Medan Yle Västnyland talar i telefon med Mats Lagerstam kommer ett mejl från Carl-Johan Jansson där han berättar att mårdhundsfångsten upphör från och med den 28 oktober eftersom den väcker så mycket uppmärksamhet.

Yle Västnyland mejlar tillbaka för att vara säker att fångsten verkligen upphör. Då skickar Jansson ännu ett mejl där han hänvisar till ordningslagens tredje paragraf där det bland annat står att det är förbjudet att störa den allmänna ordningen eller äventyra säkerheten på allmän plats genom att skjuta, kasta saker eller på något motsvarande sätt.

Jansson hänvisar också till skjutvapenlagen där det bland annat sägs att skjutvapen endast får transporteras oladdade i skyddsfodral på allmän plats och i lokaler till vilka allmänheten har tillträde.

De här paragraferna är ytterligare en orsak till att en anhållan lämnades in till polisen eftersom man inte hittade det gamla lovet, skriver Jansson som också bekräftar att fångandet av mårdhundar definitivt är slut.

- Vi kan inte ta risken för åtal, förklarar Jansson.

Ekenäs jaktvårdsförening har sex fällor att placera ut. En av dem fanns i närheten av Jägarbackens småbåtshamn.

Jaktvårdsföreningens ordförande, Marco Lehtikangas, berättar att föreningen valde den platsen eftersom det finns många äppelträd i området. Mårdhundar gillar äpplen. Dessutom finns det vass och sumpig mark som de också trivs i.

- Fällorna ska vara i skymundan så att ingen kommer åt fällan. Den här har varit i Jägarbacken i några månader.

Då fällan är gillrad ska den stå öppen med hjälp av en utlösningsmekanism som är fäst vid ett träd intill. Då mårdhunden drar i betet slår fällan fast.

Den svarta labradoren Fanny sitter i högt gräs.
Labradoren Fanny har fångat 68 mårdhundar i år. För två år sedan fångade hon 108 stycken. Den svarta labradoren Fanny sitter i högt gräs. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland,Ekenäs,Raseborg

Man kan använda fisk som bete, men helst äter mårdhundarna döda mårdhundar.

- Det är bäst att sätta en död mårdhund som bete för då kommer varken grävlingar, rävar eller katter i fällan, förklarar Jansson.

Skjuts där de fångats

Raseborgs stad har i Carl-Johan Janssons namn lämnat in en anhållan till polisen om att få bedriva fällfångst av mårdhundar i parkskogarna på detaljplanerade områden.

I anhållan står det att fångade djur transporteras bort från tätbebyggelsen för avlivning.

Överkommissarie Mats Lagerstam skrev i ett mejl till Carl-Johan Jansson att "djuren ska avlivas av en person med behövligt tillstånd och på en plats var ingen utomstående utsätts för fara".

En söndrig mårdhundsfälla vid en björk i småbåtshamnen i Jägarbacken.
Någon har förstört mårdhundsfällan i Jägarbacken i Ekenäs. En söndrig mårdhundsfälla vid en björk i småbåtshamnen i Jägarbacken. Bild: Yle/Marica Hildén Ekenäs,Raseborg,västnyland

I intervjun med Yle Västnyland säger Carl-Johan Jansson däremot att mårdhundarna avlivas på platsen där de fångats. Han förklarar att man oftast använder ett klenkalibrigt vapen med ljuddämpare.

- Man skjuter mot marken så det finns inte en chans att det är någon fara.

Regeln är att man inte får skjuta närmare än 150 meter från bebyggelse. Det ska göras av en person med alla lov i skick, säger överkommissarie Mats Lagerstam.

- Man får avliva på närmare håll om man har ljuddämpare på vapnet och det sker under trygga förhållanden.

Lagerstam säger att man därför får skjuta en mårdhund som fastnat i en fälla på en gårdsplan.

Jaktbrott att förstöra en fälla

Fällan i Jägarbacken var sönder när Jansson och Lehtikangas besökte området med Yle Västnyland. Någon kan ha hoppat på den så att den har tryckts ihop. Utlösningsmekanismen var borta.

Lehtikangas berättar att det är en gammal fälla som någon i föreningen byggde för kanske 20 år sedan.

Det står i lagen att det är ett jaktbrott att störa fångst. Det är förbjudet att förhindra eller försvåra laglig jakt genom att göra fångstredskap odugliga eller på annat sätt störa fångsten.

Carl-Johan Jansson meddelar i samma veva också att alla mårdhundsfällor tas bort eftersom verksamheten väcker känslor.