Hoppa till huvudinnehåll

Sektion flaggar för bildningscentrum i östra Borgå

sannäs skola
Sannäs skola kunde ingå i ett nytt bildningscentrum tillsammans med Ilolan koulu. sannäs skola Bild: Yle/Carmela Walder sannäs skola

Borgå stad borde utreda möjligheten att placera ett bildningscentrum i Sannäs eller Illby.

Det anser svenska utbildningssektionen, som i tisdag tog ställning till stadens bildningsnätsutredning.

Ilolan koulu och Sannäs skolas lokaler är i dåligt skick och kräver antingen ett nybygge eller renovering av de befintliga skolhusen.

Skolor också öster om centrum

I bildningsnätsutredningen finns två alternativ: att båda skolorna stängs, eller att de ersätts med ett nytt bildningscentrum.

- Att bygga en enbart svenskspråkig skola i Sannäs och en finskspråkig skola i Illby är inte ekonomiskt gångbart och uteslutet. Å andra sidan behövs det fortfarande skolor också öster om Borgå. Så istället för att flytta eleverna till centrum är nog ett bildningscentrum att föredra, säger svenskspråkiga utbildningssektionens ordförande, Catharina von Schoultz, SFP.

Innan ett beslut tas i frågan bör staden naturligtvis beakta de olika alternativen ur ekonomisk synvinkel.

- Det gäller ju att beakta skolskjutsar och andra detaljer som påverkar helheten och inte enbart det byggnadstekniska. Först efter det kan vi med säkerhet ta ställning till alternativen. Den här informationen kommer naturligtvis att tas fram innan stadsfullmäktige i sinom tid gör sitt beslut, säger von Schoultz.

Bildningscentret skulle omfatta cirka 200 svenska och finska elever.

Kullo skola
Kullo skola är i gott skick. Kullo skola Bild: YLE / Mathias Gustafsson tom skolgård

Kullo skola mår bra

Beträffande Kullo skola anser sektionen att man inte behöver stänga skolan. I bildningsutredningen har Sannäs och Kullo skola ställts emot varandra.

- Skolhusen är i gott skick. Inga renoveringar är aktuella. De enda tänkbara orsakerna till att lägga ner verksamheten där, skulle vara att det skulle krävas stora renoveringar eller att det svenskspråkiga elevantalet skulle minska dramatiskt, säger von Schoultz.

von Schoultz påpekar att skolcentret i Kullo bara har några år på nacken och undrar vad man skulle göra med ett prima skolhus om man skulle gå in för att stänga skolan.

- Var skulle besparingarna finnas om man skulle lägga lapp på luckan i Kullo, undrar von Schoultz.

Skolbaracker i Tolkis
Tolkis skola lever i baracker. Skolbaracker i Tolkis Bild: Yle / Mathias Gustafsson skolgård

Hur långt räcker en kvarts miljon?

Beträffande Tolkis skola gläds svenska utbildningssektionen över stadsstyrelsens förslag om att det bör finnas 250 000 euro reserverade för att möjliggöra att skoleleverna skulle kunna lämna barackerna och flytta in tidigare i sina skolhus.

- Signalen är visserligen den rätta, men frågan är bara om den summan räcker, funderar von Schoultz.

Vid Hem och skola-föreningen vid Tolkis skola har man oroat sig över situationen och bland annat undrat över hur länge baracklivet kommer att fortgå.

Vid den finska skolan har föräldraföreningen funderat över vad det skulle innebära om både det finska och det svenska skolhuset renoveras respektive byggs samtidigt.

- Föräldraföreningarna i skolorna har utarbetat ett förslag som bland annat går ut på att den gamla delen skulle byggas om under sommaren. Tillbyggnaden skulle byggas under vintern. De här förslagen vill föräldraföreningarna diskutera med stadens förtroendevalda vid ett informationsmöte, säger von Schoultz.

Mötet arrangeras i Gammelbacka skola på torsdag klockan 18.