Hoppa till huvudinnehåll

Skatten oförändrad i Pedersöre

Kommungården i Bennäs
Kommungården i Bennäs Bild: YLE/Patrik Enlund bennäs

Pedersöre kommun behåller inkomstskattesatsen på 20,5 procent också 2016, men inkomsterna räcker inte och ett rejält underskott väntas nästa år.

Årets underskott väntas bli cirka 1 miljon euro. År 2016 kan underskottet bli ännu större, kanske 1,5 miljoner euro. Det är inom specialsjukvården och socialvården man hittar kostnadsökningarna.

Ändå ska kommunen hålla fast vid en oförändrad inkomstskattesats på 20,5 procent, föreslår kommunstyrelsen för fullmäktige.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 12,7 miljoner euro och räcker för att tillfälligt täcka underskott, så länge man når balans mellan inkomster och utgifter över en längre tidsperiod.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten