Hoppa till huvudinnehåll

Snellman väntar på kinesiskt grisköttsbesked

Kylrummet i Snellmans nya slakteri i Jakobstad
Kylrummet i Snellmans nya slakteri i Jakobstad Bild: YLE/ Kjell Vikman slakteri

I mitten på oktober fick Atria ett glädjande besked om att exportlicens för finskt griskött har getts till Kina. Snellman i Jakobstad och HK Scan väntar ännu på besked

En kinesisk delegation besökte Finland för ett par år sedan och alla tre slakterier granskades. Alla företag har ansökningar om exportlicens inne hos de kinesiska myndigheterna, men hittills har bara Atria fått ett positivt besked.

Snellman väntar på besked

Problemet för Snellmans del är att linjerna för gris-och nöt inte är separerade.

- Vi har en utmaning i att nedskärningslinjerna för gris-och nötkött finns i samma byggnad, säger koncernchef Leena Laitinen.

- En lösning borde hittas för att separera dem från varandra, till exempel med en mellanvägg och vi väntar på en reaktion från de kinesiska myndigheterna.

Koncerndirektör Leena Laitinen vid Snellman Ab
Leena Laitinen, koncernchef på Snellman, väntar på besked från de kinesiska myndigheterna. Koncerndirektör Leena Laitinen vid Snellman Ab Bild: Yle/Kjell Vikman koncerndirektör

Snellman Ab exporterar idag mindre mängder till 16 olika länder, störst av dem är nya Nya Zealand och Sydkorea.

- Det öppnar ett exportland till om vi får exportlicens för griskött till Kina.

Kanslichef Jaana Husu-Kallio vid Jord-och skogsbruksministeriet har tillsammans med de finska exportörerna arbetat för att få till stånd avtal med Kina. Husu-Kallio har inte varit anträffbar för en kommentar kring möjligheterna för Snellman Ab att få exportlicens till Kina.