Hoppa till huvudinnehåll

S:t Karins svenska skola byggs kanske ut

S:t Karins svenska skola
I dag erbjuder S:t Karins undervisning på svenska för klasserna 1-6. S:t Karins svenska skola Bild: Yle/Monica Forssell s:t karins svenska skola,skolor

S:t Karins stadsstyrelse föreslår att det i budgeten för de kommande tre åren beviljas pengar både för en fortsatt renovering av S:t Karins svenska skola och pengar för planering av en tillbyggnad. Det berättar Åsa Gustafsson, SFP, som suttit med som suppleant i styrelsen under denna veckas budgetmangling i S:t Karins.

Stadsfullmäktige ska ännu godkänna budgeten men i förslaget som fullmäktige får ta ställning till ingår nästan 1 miljon euro för en fortsatt renovering av den skolfastighet som den svenska skolan samt finska Hovirinnan koulu delar på i centrala S:t Karins.

Pengarna ska användas till att göra om Medborgarinstitutets auditorium till klassrum och till att renovera en del golvytor och väggar i fastigheten.

För 2019 ingår också en summa på 60 tusen euro för planerandet av en tillbyggnad.

- De svenskspråkigas antal växer hela tiden och vi vill ha en sammanhållen grundskola så att det finns tillräckliga utrymmen för de kommande svenskspråkiga eleverna, säger Åsa Gustafsson (SFP), suppleant i stadsstyrelsen.

S:t Karins svenska skola har stort behov av mera utrymme. I år har skolan 170 elever, nästa läsår 190 elever och året därpå 200 elever.

I dag erbjuder S:t Karins undervisning på svenska för klasserna 1-6. Resten av grundskolan går S:t Karins eleverna i S:t Olofsskolan i Åbo.

S:t Olofsskolan har dessvärre också knappt om utrymme och därför har man bland annat inom S:t Karins Hem och skola diskuterat behovet av ett eget högstadium. Också finska Hovirinnan koulu har behov av mera utrymme.

- Vi vet att Hovirinta området i centrala S:t Karins växer så det finns behov av tilläggsklassrum, säger Gustafsson.

Inte enighet bakom förslaget

Stadsstyrelsen var ändå tvungen att rösta om pengarna då alla andra partier eller stadens så kallade "Seitsikko" röstade för att pengar beviljas medan Samlingspartiet röstade emot.

I stadsstyrelsens budgetförslag ingår också en höjning av skattesatsen. S:t Karins skattesats är i dag och 19,25 och den föreslås höjas med 0,5 procenteneheter till 19,75. Orsaken till höjningen är enligt Gustafsson de jätteinvesteringar på 20 miljoner euro som S:t Karins stad har framför sig. I investeringarna ingår bland annat renoveringen och ombyggnaden av Valkeavuoren koulu samt byggandet av S:t Karins huset.