Hoppa till huvudinnehåll

Strålsäkerhetscentralen vill granska radonhalterna i alla landets skolor

Radontestburk
Radon mäts genom att placera ut burkar i fastigheten som sedan skickas för analys. Radontestburk Bild: Wikimedia radon,radontestburk

Strålsäkerhetscentralen, STUK, har inlett en riksomfattande kampanj för att utreda hur mycket radon det finns i landets skolor.

- Vi hoppas att så många som möjligt deltar för det är viktigt att utreda hur mycket av den radioaktiva ädelgasen radon det finns i landets skolor, säger forskaren Katja Kojo vid Strålsäkerhetscentralen.

Ett brev med instruktioner på hur mätningarna ska göras och vem som kan göra dem har gått ut till landets alla kommuner.

- Vi funderar också på att informera alla landets rektorer och samtidigt försöka skapa ett infopaket om radon som lärarna kunde använda i sin undervisning, säger Kojo. För vi vet att det finns en risk att informationen inte hittar fram.

Största delen av kommunerna välförberedda

En rundringning till kommunerna i Svenskfinland visar att Kojos farhågor inte håller streck för de flesta kommuner verkar ha hört om projektet.

- Vi har redan börjat på och utrett radonhalterna i några av våra daghem och skolor men kommer att fortsätta nu i november då det blir kyligare, säger fastighetschef Catharina Lindström i Raseborg. Det är bra att det här görs och vi samarbetar med en aktör i den här regionen.

Catharina Lindström, fastighetschef i Raseborg
Fastighetschef Catharina Lindström kan berätta att Raseborg i november kommer att genomföra flera radonmätningar. Catharina Lindström, fastighetschef i Raseborg Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius fastighetschef i raseborg

Också i Ingå har man fått instruktionerna och beställt burkarna som används för mätningen av radonhalter.

- Jag är ganska ny på posten men vi har blivit informerade och beställt burkarna och har redan gjort endel mätningar i daghem och skolor i kommunen, säger Ingås tekniska chef Alexandra Forsén.

Arbetsledare  Alexandra Forsén vid Delete.
Ingås nya tekniska chef Alexandra Forsén tycker det är bra att radonmätningar görs. Arbetsledare Alexandra Forsén vid Delete. Bild: Yle/Minna Almark forsén alexandra

Närpes har inte tidigare gjort liknande utredningar. Eller åtminstone minns inte fastighetschef Hans Hall att sådana skulle ha gjorts men nu har man nappat på idén och tänker göra de mätningar som behövs.

Fastighetsingenjör Hans Hall vid Kalax daghem i Närpes.
Närpes är positivt inställda till Strålsäkerhetscentralens planer och tänker utföra mätningar i skolbyggnaderna säger fastighetsingenjör Hans Hall. Fastighetsingenjör Hans Hall vid Kalax daghem i Närpes. Bild: Yle/Joni Kyheröinen fastighetsingenjör,Närpes

- Det här är ett positivt initiativ och jag tycker att det är viktigt att vi känner till hur våra byggnader mår och vilka sorters risker det kan finnas, säger Hall. Om det visar sig att halterna är för höga måste kommunerna ta till de åtgärder som krävs men man vet mer efter att mätningarna har gjorts.

Oho! Det är min första reaktion och min andra är att jag måste väl göra något åt det då.― Sebastian Ducander

Pargas kartlägger alla fastigheter

I Pargas har man inte lagt märke till Strålsäkerhetscentralens projekt men enligt fastighetschef Seppo Pihl kartlägger Pargas aktivt sina byggnader.

Fastighetschef Seppo Pihl i Pargas.
Fastighetschef Seppo Pihl kan inte säga att han hört om Strålsäkerhetscentralens planer men Pargas kartlägger redan nu sina byggnader. Fastighetschef Seppo Pihl i Pargas. Bild: Yle/Johanna Ventus Pargas,seppo pihl

- Här har vi redan sedan länge granskat stadens fastigheter och då en sådan granskning görs kollar vi också radonhalterna, säger Pihl. Så man kan väl säga att vi är intresserade av hur våra fastigheter mår men kommer inte att aktivera oss något mer på grund av STUK:s projekt.

Sebastian Ducander är rektor för Sunnanbergs skola i Pargas och har aldrig hört om projektet då Yle Nyheter ringer upp honom.

- Oho! Det är min första reaktion och min andra är att jag måste väl göra något åt det då och åtminstone kolla med fastighetsverket i staden om de har något på gång, säger Ducander. Det är säkert bra att saker och ting utreds men jag är inte speciellt oroad för skolans radonhalter.

Radon förekommer mest i sydöstra, mellersta och norra Finland

Att vistas i en byggnad med för höga radonhalter utgör en reell hälsorisk och därför är det bra att radonmätningar utförs. Strålsäkerhetscentralen hoppas att mätningarna kan göras under vintern mellan den 1.11.2016 och 30.4.2017 i alla skolor i landet där mätningar inte redan har gjorts.

I 61 av landets kommuner finns det en förhöjd risk för den radioaktiva strålning som ädelgasen radon avger.

Gränsvärdet är 400 Bq/m3.

En förteckning över aktörer som genomför radonmätningar (endast på finska)