Hoppa till huvudinnehåll

Exporten till Ryssland har ökat under det senaste halvåret

Båtmässan i Moskva 2015.
Besökare på båtmässan i Moskva 2015. Båtmässan i Moskva 2015. Bild: EPA/ YURI KOCHETKOV båtar,Moskva,mässa

Finlands export till Ryssland har ökat, visar Finsk-ryska handelskammarens handelsbarometer. En stor del av företagen tror också att den ryska ekonomin växer en aning det kommande året.

Barometern visar att exporten till Ryssland ökat en aning sedan i våras, efter att ha minskat under de tre senaste åren.

Av de intervjuade företagen meddelade 27 procent att exporten hade ökat, medan exporten låg på samma nivå som tidigare för hälften av dem som svarade.

Av företagen rapporterade nu 24 procent om minskad export, medan motsvarande andel i våras var 42 procent.

De flesta företagen förhåller sig optimistiska inför framtiden, bara 11 procent tror att deras export till Ryssland kommer att minska under de följande 6 månaderna.

Även ökad affärsverksamhet i Ryssland

Enligt barometern har också affärsverksamheten i Ryssland ökat under de senaste sex månaderna.

Enligt en dryg tredjedel av företagen hade deras affärsverksamhet ökat, medan en knapp femtedel rapporterade att affärsverksamheten hade minskat. I våras var resultatet det motsatta; 19 procent av företagen rapporterade om tillväxt, 34 procent om minskad verksamhet.

De flesta företag förhåller sig positivt till den ryska ekonomin, 75 procent tror att Rysslands ekonomi växer en aning eller hålls på nuvarande nivå.

I våras trodde hälften av företagen att den ryska ekonomin skulle krympa.

Importen på samma nivå som tidigare

Importen från Ryssland har hållits på samma nivå som under tidigare mätningar, och det finns inga större förändringar i företagens förväntningar. Omkring två tredjedelar av företagen som idkar import från Ryssland tror att importen hålls på samma nivå. En tredjedel tror att importen ökar.

Av de intervjuade företagen hade 27 procent gjort investeringar i Ryssland det senaste året, och 29 procent av företagen kommer att investera under de följande 12 månaderna.

De största problemen för affärsverksamheten är enligt barometern det ekonomisk-politiska läget och den instabila rubeln.

Undersökningen görs två gånger per år

Finsk-ryska handelskammarens handelsbarometer mäter finländska företags uppfattningar om handeln i Ryssland och affärsverksamheten i Ryssland.

Taloustutkimus har intervjuat ca 300 företag som är medlemmar i Finsk-ryska handelskammaren under september–oktober.

Hela rapporten på finska hittar du här.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes