Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Esbo bygger på, men skär ner i skolor och daghem

Byggarbete på Kägeludden i Esbo.
Stora delar av Esbo är en byggarbetsplats också nästa år. På bilden renoveringen av Ring I vid Kägeludden. Byggarbete på Kägeludden i Esbo. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn byggplats,kägeludden,Kägeludden,Esbo

Esbo växer, investerar och bygger och lyfter mera lån. Men budgetförslaget innebär större gruppstorlekar i daghem och skolor, samt en begränsad rätt till dagvård.

Stadsdirektör Jukka Mäkeläs budgetförslag ger mera pengar till dagvård och utbildning än vad förslaget i sektorernas budgetramar var. Enligt budgetförslaget får utbildnings- och dagvårdsnämnden ett tillägg på drygt 2 miljoner euro och nämnden Svenska rum ett tillägg på 100 000 euro.

- Men det är väldigt långt ifrån det vi bad om, säger ordförande för nämnden Svenska rum Kurt Torsell (SFP).

När budgeten behandlades i Esbo för ett år sedan var det just de här frågorna som det fördes mest debatt om. Då beslöt Esbos politiker att inte begränsa rätten till dagvård eller höja gruppstorlekarna i daghemmen. Nu finns båda de här sparåtgärderna på förslag igen.

Förra året beslöt Esbos politiker att inte begränsa rätten till dagvård eller höja gruppstorlekarna i daghemmen. Nu finns båda de här sparåtgärderna på förslag igen.

Gruppstorleken för barn över tre år föreslås höjas från 7 per vårdare till 8 per vårdare. Den subjektiva rätten till dagvård föreslås begränsas för de barn vars föräldrar är hemma med yngre syskon. Också i skolorna betyder mindre pengar att en del gruppstorlekar växer.

Däremot finns det tidigare förslaget om att skrota Esbotillägget till vårdlediga inte nu med i budgetförslaget.

Esbo stad växer så det knakar

Befolkningen i Esbo fortsätter att växa. Nästa år finns det 4000 fler Esbobor än i dag.

Växande invånarantal betyder växande servicebehov, och Esbo stad lyfter nu lån för ytterligare 100 miljoner euro.

Lånebördan stiger till 887 miljoner euro, alltså 3 183 euro per Esbobo. Det här är ändå ett betydligt bättre läge jämfört med många andra kommuner i landet.

10 miljoner till inomhusluftproblem

I sitt budgetförslag lyfter stadsdirektör Jukka Mäkelä fram barnfamiljerna som ska få mera familjearbete, hemhjälp och stödgruppsverksamhet. Stödet till de unga Esboborna ska stärkas genom att tjänsterna förs ihop, och kultur- och idrottstjänster ska erbjudas till alla i samarbete med olika parter.

Fler barnfamiljer innebär förstås investeringar för staden. Nästa år blir fem nya skolor och daghem färdiga och flera andra ska renoveras och byggas. Bland annat går det tio miljoner euro till att åtgärda problem med inomhusluft i skolor och daghem.

Metrobyggets miljarder syns inte i budgeten

Esbos del av finansieringen för västmetrons två skeden är omkring 1,25 miljarder euro, och enligt beräkningar används omkring 91 miljoner euro av den summan under 2017. Esbo är en av borgenärerna för västmetrobolagets lån.

Men det är inte bara västmetrospåret som slukar pengar när Esbo växer. Också järnvägens stadsbana och nya snabbspårvägen Spårjokern innebär stationsområden som ska utnyttjas och byggas ut, vilket betyder att byggarbetena fortsätter i både Hagalund, Mattby, Finno och Esboviken nästa år.

Målet: skuldbördan slutar växa 2020

Målet för Esbo stad är att balansera ekonomin så att skuldsättningen inte längre ökar år 2020.

Det nationella konkurrenskraftsavtalet innebär att anställdas arbetstid förlängs utan ersättning. Stadens utgifter sänks också av pensionsreformen samt av att utkomststödet överförs till FPA.

Kommunalskattesatsen i Esbo föreslås stanna på 18 procents nivå. Fastighetsskatterna höjs till lagens nya minimigränser. På det här sättet får Esbo stad år 2017 in 1,4 miljarder euro i skatteinkomster.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen