Hoppa till huvudinnehåll

Gravida vårdare diskriminerades i Vasa

vasa centralsjukhus
Vasa centralsjukhus. vasa centralsjukhus Bild: Yle/Roy Fogde Vasa,Vasa centralsjukhus

Vasa sjukvårdsdistrikt diskriminerade gravida sjukvårdare. Vasa hovrätt gick på tingsrättens linje. - En stor lättnad, säger vårdarnas advokat. - Vi har gjort förbättringar, säger administrativa överskötaren.

Det handlar om tre sjukvårdare som inte fick fortsatta arbetsavtal efter att det blev klart att de var gravida.

Sjukvårdsdistriktet dömdes redan i tingsrätten men överklagade beslutet till hovrätten.

Distriktet motiverade överklagan med att tingsrätten behandlade de tre fallen gemensamt utan att göra skillnad mellan dem. Det här hade betydelse enligt distriktet eftersom de tre vårdarna hade olika längd på och olika motiveringar till sina arbetsavtal.

Fallet handlar om två olika helheter. Den ena handlar om diskriminering på grund av graviditet.

Vårdarna borde ha fått fast anställning

Den andra helheten handlar om sjukvårdsdistriktet hade rätt till att göra upp tidsbundna avtal. Tingsrätten såväl som hovrätten konstaterade att behovet av arbetskraft varit kontinuerligt och därför borde de tre vårdarna ha fått fast anställning.

Sjukvårdsdistriktet dömdes att betala skadestånd till de tre vårdarna. Dels på grund av ogrundad uppsägning av arbetsavtal och dels på grund av diskriminering.

Distriktet ska också betala utebliven lön och semestersättning. Sammanlagt uppgår de här posterna till över 80 000 euro.

Distriktet ska också ersätta de tre vårdarnas rättegångskostnader, totalt över 45 000 euro.

Dålig intern ledning

I domen konstateras att man på den högsta administrativa nivån inte haft koll på vad avdelningarnas överskötare bestämt om hur man går till väga när en arbetstagare blir gravid.

På den admininstrativa nivån ska man tvärtom ha betonat att arbetsavtalen om möjligt ska förlängas trots graviditet.

Den här paradoxen visar enligt rätten på stora brister i sjukhusets interna ledning.

Stor lättnad för vårdarna

Advokat Christian Näsman representerade två av de berörda vårdarna. Han säger att hovrättens dom var rätt väntad.

- Det dök inte upp så hemskt många nya saker i hovrätten jämfört med behandlingen i tingsrätten, säger Näsman.

Advokat Christian Näsman.
Christian Näsman. Advokat Christian Näsman. Bild: Yle/Joni Kyheröinen advokat christian näsman,Vasa hovrätt

Näsmans klienter är givetvis nöjda med domen.

- Det har varit en lång pärs för dem. Vi lämnade in stämningsansökan för tre och ett halvt år sen. Idag känner de en stor lättnad.

Näsman hoppas nu att sjukvårdsdistriktet ändrar på sin personalpolitik.

- Utgående från det som vi hörde i hovrätten verkar det redan ha skett en del förändringar, säger Näsman.

Distriktet: Vi har bättrat oss

På Vasa centralsjukhus säger administrativa överskötaren Marina Kinnunen att man under åren som gått efter att fallen kom till känna gjort en del förändringar i personalpolitiken.

Graviditet ska inte längre få vara orsaken till att ett arbetsavtal inte får en fortsättning.

- Idag kan vi bättre påvisa vem som vikarierar vem och varför en person har ett arbetsavtal på viss tid. Men orsaken till att man inte får förlängt avtal får inte vara graviditeten i sig, säger Kinnunen.

Administrativa överskötaren Marina Kinnunen på Vasa centralsjukhus.
Marina Kinnunen. Administrativa överskötaren Marina Kinnunen på Vasa centralsjukhus. Bild: Yle/Joni Kyheröinen marina kinnunen

Kinnunen säger att man numera också går noggrannare igenom arbetslistorna för att se att det inte uppstår situationer där en visstidsanställd jobbat "för länge" utan att få en fast tjänst.

- I de fallen åtgärdar vi saken genom att ge dem fast anställning.

Informationen löper

Rätten konstaterar att det brister i kommunikationen mellan ledningen och avdelningarna. Men det kan inte Kinnunen hålla med om.

- Jag tycker att informationsgången har fungerat. Kanske informationen har tolkats fel? Jag skriver inte under på att vi skulle ha haft problem med informationen mellan enheterna och högsta ledningen.

- Men som sagt, vi har förbättrat mycket under de senaste åren, säger Kinnunen, som började på sin post i slutet av år 2012.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten