Hoppa till huvudinnehåll

Ujula: ”Viljan är nu stark för en lösning kring yrkesutbildningen”

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Bild: Yle / Hanna Othman Jukka-Pekka Ujula,borgå stad,stadsdirektörer

Borgå bör fortsätta fungera som ägarkommun för yrkesutbildningen i östra Nyland och staden bör godkänna kompromissförslaget. Det föreslår stadsdirektören i Borgå inför måndagens stadsstyrelsemöte.

- Jag tror att det nu finns en ganska stark vilja åtminstone inom ägarkommunerna att gå framåt, säger Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör i Borgå.

Enligt kompromissförslaget, som ledande politiker och tjänstemän tidigare i höst förhandlade fram, går Inveon samman med Prakticum, medan Point College bildar ett bolag med Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, som driver Amisto. I det bolaget är det meningen att Borgå ska äga över 50 procent. I framtiden ska det alltså finnas två bolag som erbjuder yrkesutbildning i Östnyland.

Jukka-Pekka Ujula.
Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör i Borgå, tror fortfarande på att man kan nå en gemensam lösning om utbildningen på andra stadiet. Jukka-Pekka Ujula. Bild: Yle/Jonas Blomqvist jukka-pekka ujula

Borgå den största ägaren i samkommunerna

De östnyländska kommunerna äger olika stora andelar av samkommunerna och bolagen bakom de nuvarande yrkesutbildarna i regionen.

Det finns två samkommuner, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä som driver Amisto samt Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland som driver Östra Nylands yrkesinstitut Inveon. Point College i sin tur ägs av ett aktiebolag.

I alla dessa tre aktörer är Borgå den största ägaren. Det finns också ett aktiebolag som äger Prakticum, men där är Borgå inte aktieägare.

Ujula konstaterar att ägarkommunerna samtidigt måste beakta alternativet att samkommunerna, det vill säga utförandeorganisationerna, säger nej.

- Det finns ändå så många ägarkommuner som nu är på samma linje så möjligheterna att gå framåt är stora.

Borgå stadshus.
Borgå stad är den största ägaren i de flesta aktörerna bakom yrkesutbildningen i Östnyland. Borgås makt har inte alltid uppskattats av de mindre kommunerna. Borgå stadshus. Bild: Yle/Hanna Othman borgå stad,stadshus,Borgå

Inte så enkelt att enas

Det finns representanter för alla ägarkommuner i de olika utbildningsanordnarnas beslutsfattande organ.

Ujula konstaterar att det i en normal värld fungerar så att man följer majoritetens åsikt i en fråga.

- Förstås har vi under åren haft också andra saker som inte har gått så bra här i regionen, men nu när största delen av ägarna har samma åsikt har vi mycket bra chanser att gå vidare.

Sibbo har redan bestämt att följa linjerna i kompromissförslaget. Kommunstyrelsen fattade beslut i ärendet i tisdags.

Tanken är att ägarkommunerna inom november ska fatta beslut om hur man vill gå vidare.

Lovisas stadsdirektör Olavi Kaleva säger att ärendet behandlas i stadsstyrelsen i Lovisa den 14 november och i stadens fullmäktige en månad senare.

- Jag vill inte avslöja hur beredningen ser ut i det här skedet, för att undvika onödiga spekulationer, meddelar Kaleva.

Mossig varg på vapensköld.
Sibbo vill gå vidare med den modell som föreslås i kompromissförslaget. Mossig varg på vapensköld. Bild: YLE / Hanna Othman Sibbo,sibbo vargen

Amistos samkommunsfullmäktige tar ställning nästa vecka

Den finska samkommunen lämnade sig utanför den ansökan om statsstöd som de andra östnyländska anordnarna ställde sig bakom i slutet av september. Saken kommer ändå att tas upp nästa vecka i samkommunens fullmäktige, säger Ujula.

Om man där fattar beslut om att samkommunen ställer sig bakom planerna trots allt betyder det att kompromissförslaget i sin nuvarande form kan förverkligas.

Kan de enskilda skolorna ändå stoppa de här planerna även om beslutsfattarna går in för en annan linje?

- De kan kanske inte stoppa utvecklingen, men ärendet kan ta mer tid än vi har tänkt. Men från min sida är det ganska klart att man måste följa den vilja som majoriteten av medlemmarna i samkommunernas fullmäktigen omfattar, säger Ujula.

yrkesskolan amisto i borgå
Målet är att få den finska samkommunen för yrkesutbildningen med på noterna gällande kompromissförslaget. yrkesskolan amisto i borgå Bild: Yle/Stefan Härus yrkesskola

Fastighetsfrågorna fortfarande ett frågetecken

Ujula konstaterar att man har haft bra diskussioner på sistone. Alla vet att det finns olika åsikter, men att man måste enas om en kompromiss.

Ujula tror att stadsstyrelsen i Borgå kommer att vara ganska enhällig på måndag.

- Jag tror att alla är väldigt nöjda om kompromissförslaget förverkligas. Men fastighetsfrågorna kommer att vara ett stort frågetecken framöver, som kräver mer tid och utredningar.

Klubba i domstol.
Ujula räknar med att stadsstyrelsen är enig om yrkesutbildningen. Klubba i domstol. beslut

Inveon kan få bygga nytt på Styrmansvägen

Det finns en väldigt stor fastighetsmassa bakom yrkesutbildarna. Frågan är vem som ska äga fastigheterna och betala för dem i framtiden. Tanken är att frågan ska utredas närmare efter att principbesluten om utbildningen är fattade.

- Vem som har ansvaret att också satsa på fastigheterna är den stora frågan. I första hand kan det bli aktuellt med att samkommunerna fortsätter som fastighetsägare tillsvidare.

Inveon har länge hoppats på nya lokaler eftersom de gamla lokalerna i Haiko är i dåligt skick. Kompromissförslaget innehåller möjligheten för Inveon och Prakticum att satsa på ett nytt skolhus på Styrmansvägen intill Amisto.

- Det finns inte lämpliga platser i centrum längre, nu när Point College bygger på västra åstranden. Men ett campus på Styrmansvägen kan bli verklighet.

Ett bygge för Inveon med samarbetspartner i Kungsporten är inte längre aktuellt.

Yrkesskoleelever servar bil.
Det finns en stor fastighetsmassa där yrkesutbildning ordnas. Till exempel i Haiko är lokalerna i dåligt skick. Yrkesskoleelever servar bil. Bild: Yle/Hanna Leppikangas inveon

Borgå vill inte vänta längre

Om kompromissförslaget trots allt inte går igenom säger Ujula att Borgå måste fatta beslut om andra lösningar.

- Vi kan inte längre vänta och fortsätta på samma linje som vi har gjort i tiotals år. Ett alternativ är att Borgå går ut ur samkommunerna.

Den största orsaken till att en förändring nu krävs inom yrkesutbildningen är statens planerade åtgärder. Den nuvarande modellen med fyra olika yrkesutbildare i lilla Östnyland fungerar inte, säger Ujula, som räknar med att förändringarna kan träda i kraft 2018.

- Vi vet alla att fastigheterna kräver mer energi och pengar i framtiden samtidigt som staten kommer att ta bort medel från yrkesutbildningssystemet. Vi måste spara och bli mycket mer effektiva.

point college i borgå
Borgå kan tänka sig egna lösningar om det inte är möjligt att nå en kompromiss. På bilden Point College, där Borgå är den största ägaren. point college i borgå Bild: Yle/Simon Bergholm point college