Hoppa till huvudinnehåll

Flera österbottningar får Folktingets förtjänstmedalj

Siv Björklund, professor på enheten för nordiska språk på Vasa universitet.
Siv Björklund får Folktingets förtjänstmedalj för sitt arbeta för att hon tagit fram effektiva metoder för att lära finskspråkiga skolelever och universitetsstudenter svenska. Arkivbild. Siv Björklund, professor på enheten för nordiska språk på Vasa universitet. Bild: Yle/Joni Kyheröinen vaasan yliopisto

Sex österbottningar får Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj på Svenska dagen på söndag. Bland annat får språkbadsprofessorn Siv Björklund medaljen för sitt arbete att lära finskspråkiga elever svenska.

Folktingets förtjänstmedalj ges varje år till personer som gjort en betydande personlig insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.

Medalj för språkbad

Siv Björklund bor i Larsmo och är professor i språkbad vid Vasa universitet. Enligt motiveringen har Björklund under hela sin karriär jobbat med ta fram effektiva metoder för att lära finskspråkiga elever och studenter svenska. På det sättet har hon arbetat för en positiv syn på svenskan och tvåspråkigheten i Finland.

- Vi jobbar mycket med att gå ut med våra studenter, både i språkbad men också på universitet, för att de ska se att tvåspråkighet kan vara en naturlig del av ens vardag, säger Björklund.

Metoderna de använder gör att eleverna och studenterna direkt kan se att de inte behöver vara experter på svenska för att kunna klara sig i vardagen. Björklund har också gjort Finlands tvåspråkighet och det svenska språkbadet känt internationellt.

Nyheterna har haglat tätt kring Vasa universitet på sistone, universitetet ska överföra sina språkvetenskaper till Jyväskylä universitet och Åbo Akademi tar över språkbadslärarutbildningen.

- Jag har en stark förhoppning om att utbildningen för språkbadslärare fortsättningsvis till stora delar ska finnas i Vasa. Det behövs en levande omgivning där man får använda båda språken för att lärarna ska utrustas på bästa sätt för att kunna fungera som lärare i språkbad, säger Björklund.

Siv Björklund kommer bland annat att fira sin medalj med att bjuda kollegorna på enheten för Nordiska språk på lunch.

Lina Teir får två pris

Direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt, Göran Honga, får också Folktingets förtjänstmedalj. Enligt motiveringen har Honga jobbat målmedvetet för rätten till fullskalig vård på svenska inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Han är också medlem i en rad arbetsgrupper där han bevakar svenska intressen.

Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt
Göran Honga Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt Bild: Yle/Kati Enkvist honga
Lina Teir
Lina Teir Lina Teir Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik henriksdal

Scenkonstnären Lina Teir får inte bara Svenska kulturfondens Svenska dagen-pris, hon får också Folktingets förtjänstmedalj. Enligt motiveringen har hon på ett synligt och förtjänstfullt sätt tagit ställning i det rådande samhällsklimatet i Finland. Hon har arbetat med nyanlända i Finland och sett dem som en resurs för det svenskspråkiga i Österbotten.

Bengt Klemets, producent vid Svenska Yle i Vasa, får Folktingets förtjänstmedalj för sitt arbete med det svenska kyrkolivet i Finland. Klemets har producerat en lång rad radio- och tv-gudstjänster från hela Svenskfinland. Därtill har han också varit med och tagit fram många av de framgångsrika tv-produktioner för barn som producerats av Yle i Vasa.

För det finlandssvenska

Den pensionerade lektorn Bo Kronqvist i Nykarleby får Folktingets förtjänstmedalje för sitt breda engagemang för kultur och politik både kommun- och regionnivå. Enligt motiveringen är Kronqvist en utmärkt ambassadör för det finlandssvenska. Han har bland annat verkat som intendent för Nykarleby museum och Kuddnäs.

Bo Kronqvist
Bo Kronqvist Bo Kronqvist Bild: Yle/Roger Källman scriptum
Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre
Stefan Svenfors Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre Bild: Johanna Överfors/YLE stefan svenfors

Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre, får Folktingets förtjänstmedalj för sitt arbete för det svenska i Finland. Enligt motiveringen har han arbetat för att öka förståelsen för det svenska i Finland och för att försvara finlandssvenska intressen i kontakt med politiker och myndigheter.