Hoppa till huvudinnehåll

Henriksson: Var inte rädd för att stå upp för ditt modersmål

Anna-Maja Henriksson håller tal på Svenska dagen-festen.
Anna-Maja Henriksson (SFP). Anna-Maja Henriksson håller tal på Svenska dagen-festen. Bild: Yle/Kati Enkvist. Anna-Maja Henriksson,svenska dagen 2016

Alla talare på Svenska dagens huvudfest på Academill i Vasa på söndagen hade gemensamma budskap. Vårt land är i behov av mera tolerans, medmänsklighet och empati.

När Lina Teir, från Kristinestad, tar emot Svenska kulturfondens Svenska dagen-pris, säger hon att hon inte kan vara euforisk. Hon har sett för mycket lidande.

- De låtar jag skrivit den sista tiden, bland annat "Migris bödlar", kommer inte ur en vilja att vara provokativ, utan en desperation inför den situation som jag ser mina vänner befinna sig i. Vänner som kastas ut från asylmottagningarna och tvingas bli papperslösa, säger Teir.

Lina Teir på Svenska dagens huvudfest i Vasa.
Lina Teir. Lina Teir på Svenska dagens huvudfest i Vasa. Bild: Yle/Kati Enkvist. svenska dagen 2016

För mig finns det något som är ännu viktigare än min egen rätt att tala mitt modersmål, fortsätter Teir.

- Det finns människor vars liv är hotade. Och det händer här. Mitt bland oss.

"Vi är mera lika än olika"

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist talade även han för mera tolerans. Även när det känns hopplöst.

- Det är naturligtvis rätt att vara ilsken och besviken om man upplever att samhället inte är rättvist, jämlikt eller jämställt. Men om vreden får vara vår enda drivkraft är det omöjligt att komma framåt eller förstå varandra. Vi behöver brobryggare som söker likheter och gemensamma intressen istället för motsättningar.

Blomqvist säger i sitt tal att det finns betydligt flera saker som förenar oss än som skiljer oss åt. Både i vårt land, Norden och Europa. Vi behöver förståelse, tolerans och empati.

Programbladet för Svenska dagens huvudfest i Vasa 2016.
Svenska dagen. Programbladet för Svenska dagens huvudfest i Vasa 2016. Bild: Yle/Kati Enkvist. svenska dagen 2016

Vi måste våga tro och lita på att det finns personer i landets ledning som klarar av att se till hela landets bästa, fortsätter Blomqvist.

Hur går det för svenskan i Finland?

Svenska dagens festtalare Anna-Maja Henriksson (SFP) riktade kritik mot Sipiläs regering och säger att vi inte ska vara rädda för att stå upp för vårt modersmål.

- Hur går det för svenskan? Det är en fråga som jag har stött på allt oftare det senaste året. Och en fråga som vi ska ställa oss inte bara i dag.

I den senaste regeringen jobbade man fram landets första nationalspråksstrategi. Den såg dagens ljus 2012.

- Men vad har hänt nu? När har någon senast hört någon minister i nuvarande regering nämna nationalspråksstrategin. Än mindre hänvisat till den för att hitta stöd för pågående reformer, säger Henriksson som i sitt tal bad samtliga ministrar att ögna igenom den.

- Då skulle man kanske bättre förstå varför det är så viktigt att göra grundliga konsekvensbedömningar i samband med större förvaltningsreformer.

Tvåspråkigheten är en rikedom

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry ville lyfta fram rikedomen med att bo i ett tvåspråkigt land. Men också att Österbottens livskraft aldrig utsatts för så kraftiga hot som nu.

- Att lyfta fram rikedomen med tvåspråkighet är som viktigast just nu. Att vi just här, just i dag, har Nordens största kluster i energiteknologi, beror till en stor del på att det svenska språket har en stark ställning här, säger Häyry.

Livebloggen från Svenska dagens huvudfest

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten