Hoppa till huvudinnehåll

Folkets musikskola: Hur ser flygelns historia ut?

Steinway & Sons flygel
Steinway & Sons-flygel Steinway & Sons flygel Flygel,Steinway & Sons (företag)

Vilken är historien bakom det ståtliga klaverinstrumentet flygeln? Folkets musikskola kontaktade pianisten och musikdoktor Folke Gräsbäck och han svarade på frågan.

I Europa har vi främst haft två slags klaverinstrument som grundar sig på dagens flygel: cembalo och hammarpiano (eng. fortepiano), men delvis också orgel. Dessa klaverinstrument har funnits parallellt och fusionerats sig i varandra på olika sätt, vilket efter en väldigt lång tid har blivit vår moderna flygel.

Gräsbäck berättar att vi måste gå tillbaka till 1400-talet och instrumentet virginal. Virginal är en liten cembalo som liknar en rektangulär låda där strängarna är parallella med klaviaturen. Detta instrument fanns mycket av i Italien och England, och utvecklades sedan till den egentliga cembalon.

Virginal, en liten cembalo
Virginalen är föregångare till cembalon. Virginal, en liten cembalo cembalo,virginal

När man talar om cembalons historia är det viktigt att nämna släkten Rockers, som ursprungligen var tysk men flyttade till Holland. I 200 år utvecklade de cembalon, med virginalen som utgångspunkt. De strävade efter mera klang och utvecklade hela konstruktionen med djupare strängar och hårdare träslag.

Under denna tid fanns det även ett instrument som hette ottavino, en liten cembalo med högre ljud. Rockers kom fram till att man kunde koppla ihop ottavino med cembalo, vilket liknade en orgel med olika utdrag.

Det här dominerade klaverspelet under 1400-1700-talen.

Cembalo från 1716
Cembalo från 1716 Cembalo från 1716 Bild: Sergej Medvedev cembalo

Från cembalo till hammarklaver

I slutet av 1600-talet konstruerade italienaren Bartolomeo Cristofori den egentliga uppfinningen för den moderna flygelns prototyp, det nya hammarklaveret.

På 1700-talet skedde övergången mellan cembalo och hammarklaver. Under Wolfgang Amadeus Mozarts livstid 1770-1790 var cembalon ännu i aktiv användning men började gå i graven, och hammarklaveret började ta fart som det moderna instrumentet.

- Vissa anser att Mozarts verk ska spelas på cembalo men faktum är att det var en övergångstid mellan cembalo och hammarklaver. Man kan således inte slå fast vilka verk under Mozarts tid som ska spelas på cembalo och vilka som ska spelas på hammarklaver. Båda användes men hammarklaveret var det modernare instrumentet.

Från och med början av 1800-talet etablerades hammarklaveret med fart.

Hammarklaver
Ett hammarklaver Hammarklaver Hammarklaver

Steinweg blev Steinway & Sons

År 1835 grundade Heinricht Engelhart Steinweg fabriken Steinweg i Tyskland. Några av sönerna emigrerade till USA och studerade klaver manufaktur runt om i landet och år 1853 startade de sin egen fabrik. De tog namnet Steinveg och ändrade det till engelsk gestalt vilket resulterade i Steinway & Sons.

Det blev en otrolig framgångssaga och är ännu idag världens ledande märke bland flyglar. De moderna Steinway & Sons flyglarna som idag finns i våra konsertsalar är i princip ett amerikanskt märke även om familjen var tysk.

Historien är ändå inte helt så enkel. En av sönerna blev kvar i Tyskland. Han blev chef i New York men trivdes inte utan ville fortsätta bo i Tyskland, där han grundade filialfabriken i Hamburg som också heter Steinway & Sons.

- Så när vi köper fina Steinway & Sons-flyglar i Finland så kommer de i allmänhet från Hamburg, eftersom det är lättare och närmare att transportera dem hit än från New York.

Vad har hänt med flygelns utveckling från och med 1800-talet?

I princip har instrumentet inte ändrat sig så mycket efter 1850-talet. Det var många goda och fiffiga lösningar som gjordes på 1850-talet i New York så det har inte behövt ske så mycket förändringar. Självklart var processen lång under hela 1900-talet och man har i viss mån gjort konstruktionen och hamrarna lite grövre och större för att hålla en starkare klang. Sådana förbättringar har skett kontinuerligt.

Klaviatur på flygel
Klaviatur på flygel Bild: Yle/Juha-Pekka Inkinen klaviatur

Mellan 1400-talet och idag har det hunnit hända en hel del. De första virginalerna hade oftast endast två oktaver och dynamiska skiftningar var inte möjliga. Det betyder att omfånget var litet och man endast kunde spela med en volym.

Gräsbäck funderar vad Johann Sebastian Bach (1685-1750) skulle ha sagt om han sku ha fått spela på en modern flygel och han är övertygad om att Bach skulle ha älskat det.

- Han skulle ha haft möjlighet att frasera och spela starkare mot en hög ton, någonting som man inte kunde göra på en cembalo.

Gräsbäck berättar att när Ludwig van Beethoven (1770-1822) fick höra om engelska Broadwood-flyglarna med mera dynamik blev han urförtjust. Idag försöker vi efterapa de gamla klaverinstrumenten trots att dynamiken har utvecklats mot det bättre. Men om man ska tro Beethoven var kompositörerna väldigt intresserade av större klang, som har varit betydande för dagens pianomusik.

Vad vill du att musikredaktionen ska ta reda på?

Läs också

Nyligen publicerat - Kultur och nöje