Hoppa till huvudinnehåll

Rysare väntas: Kronoby röstar igen om landskapstillhörighet

Kronoby kommungård och vattentorn
Inga entydiga svar om hur vårdsamarbetet mellan Kronoby och Karleby kan tryggas. Kronoby kommungård och vattentorn Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Kronoby,kronoby kommungård,Vattentorn

Vart Kronoby ska vända sig i landskapsreformen klarnar på måndag kväll. Omröstningen kan bli en riktig rysare.

För andra gången ska kommunfullmäktige åter ta ställning till om Kronoby ska stanna kvar i Österbotten eller byta landskap för att trygga vårdsamarbetet med Karleby.

I februari röstade man senast om ett eventuellt landskapsbyte. Rösterna föll 16 för landskapet Österbotten, tio för Mellersta Österbotten och en fullmäktigeledamot lade ner sin röst.

Största delen av SFP:s ledamöter stöder Österbotten-alternativet, förutom två ledamöter från Nedervetil.

Sjukvården knäckfråga

I mars ordnade gruppen Pro Kronoby ett allmänt möte i Nedervetil. Mötet handlade om vården och Kronobys framtid. Omkring 300 personer samlades och debatten gick het och frågorna var många. De tvärsäkra svaren desto färre, trots att man i nästan tre timmar diskuterades frågan om hur sjukvårdssamarbetet med Karleby kommer att påverkas av landskapsreformen.

I juni utsågs en arbetsgrupp som hade till uppgift att utforma en Kronobymodell för social- och hälsovårdsreformen. Utgångspunkten var att hålla Kronoby kvar i landskapet Österbotten men ordna social- och hälsovården via landskapet Mellersta Österbotten. Gruppen avlade sin slutrapport för en dryg vecka sedan, men utan några definitiva slutsatser. Olika experters utlåtanden ställs mot varandra.

- Det finns inga entydiga svar. Det är upp till var och en av fullmäktigeledamöterna att ta ställning till landskapsfrågan, säger kommundirektör Malin Brännkärr.

Nytt möte hölls på söndagen

På söndagkväll höll Pro Kronoby åter ett möte i Nedervetil för att ventilera vårdfrågan.

Carl-Johan Enroth (SFP) från Nedervetil sa inför mötet att Kronobygruppens rapport inte bringat mycket klarhet.

- Vi blev inte så mycket klokare, det finns en massa frågetecken.

Enroth säger att man skulle behöva mera information, men Kronoby fick inte heller anstånd med att rösta om landskapsfrågan.

Hans egen åsikt är klar.

- Det är ju helt klart. Om vi vill ha vården som den är idag så måste vi byta landskap. Inte hurrar jag över det, men MÖCS är vårt sjukhus, säger Enroth.

Hur tror du då att det går i måndagens omröstning?

- Det kan nog bli jämnt. Efter den förra omröstningen var det många som sa att de ändrar sig om det visar sig att vårdsamarbetet med Karleby är hotat. Så vi byter säkert landskap om det ser ut så, säger Carl-Johan Enroth.

Partipolitik

Carl-Johan Enroth sticker inte under stol med att han i den här frågan är besviken på sitt eget parti, SFP.

- Detta är ju ren och skär partipolitik. Och fullmäktige har nog diskuterat den här frågan oförsvarligt lite. Det ordnas aftonskolor om allt möjligt men inte om det här, som är den största frågan sedan Kronoby kommun bildades som vi känner den idag.

Enroth säger även att frågan ingalunda är slutgiltigt avgjord i och med måndagskvällens omröstning.

- Jag accepterar naturligtvis resultatet av omröstningen ikväll, men det är två år kvar tills januari 2019 och vi kommer nog att kämpa vidare. Jag har fått så oerhört mycket positiv respons från folk i kommunen, inte minst från dem som jobbar inom vården, att jag är övertygad om att jag har majoriteten med mig.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten