Hoppa till huvudinnehåll

Vaccination mot influensa börjar i Borgå

Influensavaccin
Influensavaccin Bild: Filemon von Numers stelkramp

Nu börjar influensavaccineringen i Borgå. De Borgåbor som tillhör olika riskgrupper får sitt influensavaccin gratis.

Borgåbor som inte hör till riskgrupperna får också influensavaccin med recept från läkare om de vill. Då är vaccinet avgiftsbelagt.

Man kan kontakta sin egen hälsostation för mer information.

De här grupperna får gratis influensavaccin

 • gravida kvinnor
 • alla barn i åldern 6-35 månader
 • personer som fyllt 65 år
 • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård
 • män som inleder militärtjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst
 • närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa

Samtidigt med influensavaccinet kan man också få pneumokockvaccin som skyddar mot lunginflammation, en följdsjukdom till influensan.

Det vaccinet är avgiftsbelagt för alla grupper. Vaccinet kostar cirka 87 euro, och får att få det måste man begära recept av läkare.

Man kan göra en receptbegäran per telefon hos den egna hälsostationen i god tid före vaccinationen. Om man får ett elektroniskt recept kan vaccinet hämtas från apoteket efter åtta vardagar.

Vuxna vaccineras i Kokon

Influensavaccination för vuxna i Borgå ordnas i år i Kokonhallen.

Till skillnad från tidigare år sker vaccinationerna inte i någon speciell ordning enligt efternamnet. I stället kan man gå till Kokonhallen utan tidsbeställning vid en lämplig tidpunkt.

Vaccinationsdagarna 2016

 • 8.11. kl. 8-17.30
 • 9.11. kl. 8-15.30
 • 16.11. kl. 8-17.30
 • 17.11. kl. 8-15.30
 • 29.11. kl. 8-17.30
 • 30.11. kl. 8-15.30

Om man kommer för att bli vaccinerad ska man vara beredd att bestyrka sin identitet.

Vaccinationen görs på den egna hälsostationen med separat tidsbeställning endast i undantagsfall, som sjukdom eller resa.

Också på rådgivningen och i skolan

Barn i rådgivningsålder och gravida kvinnor vaccineras vid familjens egen rådgivning.

Fredsgatans rådgivning vaccinerar barn och deras familjer utan tidsbeställning onsdagen den 23 november mellan klockan 15 och 18.

Övriga tider görs vaccinationer enligt tidsbeställning på den egna rådgivningen.

Skolelever och studerande reserverar en vaccineringstid hos skolhälsovårdaren. Barn under 18 år behöver föräldrarnas tillstånd för att bli vaccinerade.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland