Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stad vill skära ner på antalet barnhem

Leksaker i sand.
Leksaker i sand. Bild: Yle/ Frida Lönnroos sandlåda

Åbo stad planerar att minska på antalet barnhem. Frågan diskuterades i social- och hälsovårdsnämnden på tisdagen.

Staden har i nuläget nio egna barnhem. Enligt staden är ändå en del av fastigheterna oändamålsenliga och inte heller trygga för personalen. Därför måste barnhemmen antingen renoveras grundligt eller så måste verksamheten flytta till andra utrymmen.

Ett av de barnhem som anses vara oändamålsenligt är det som finns på Klostergatan i centrum av Åbo. Huset är i stort behov av renovering. Delar av barnhemmet har också omvandlats till en familjeenhet, där hela familjen får stöd.

Planen är att de barn som nu bor på Klostergatan flyttar till enheten på Makslagatan i Kaerla. Meningen är att välfärdssektorn flyttar ut ur fastigheten på Klostergatan under våren 2017.

Två enheter slås ihop till en

Även två andra barnhem i Åbo är i behov av en grundlig renovering enligt staden. Det här gäller barnhemmet på Vakka-Suomivägen i Kähäri och på Virusmäkivägen i Raunistula. Meningen är att slå ihop de här enheterna och flytta verksamheten under ett och samma tak i Moikois.

Stadens mål är på lång sikt att minska på antalet anstaltplatser och öka på stödet inom öppenvården, så att familjerna får stöd och hjälp i tid. På så sätt minskar man på antalet omhändertagningar. Åbo stad vill också placera barn i en allt högre grad i fosterfamiljer.

Meningen är också att öka på antalet familjeplatser, där hela familjen flyttar tillsammans till en stödlägenhet.

Frågan om barnhemmens framtid godkändes i social- och hälsovårdsnämnden efter omröstning. Rösterna föll 11-2.

Vänsterförbundets Alpo Lähteenmäki och Anna Mäkipää föreslog att verksamheten på Vakka-Suomivägen och Virusmäkivägen får fortsätta som förut och att fastigheterna renoveras. Det här förslaget röstades ändå ner.

Framtiden för de här barnhemmen har diskuterats redan tidigare. För några år sedan väckte planerna på att stänga enheterna stor diskussion i Åbo. Nu är frågan alltså aktuell igen.

Frågan går nu vidare till stadsstyrelsen.