Hoppa till huvudinnehåll

Kaskö röstade om antalet nämndplatser

Stadshuset i Kaskö.
Stadshuset i Kaskö. Stadshuset i Kaskö. Bild: Yle/Sarah Karjalainen kaskö stadshus,Kaskö,Österbotten

Fullmäktige i Kaskö höjde inkomstskattesatsen från 21,5 till 22 procent helt enligt stadsstyrelsens förslag. Den enda omröstningen gällde antalet medlemmar i nämnderna.

De nämnder i Kaskö som hittills har haft sju medlemmar får enligt stadsstyrelsens förslag fem ledamöter. Det här motsatte sig Samlingspartiets två ledamöter som ville behålla det gamla systemet med sju ledamöter men de röstades ner i fullmäktige.

Oro för räddningsväsendet

Fullmäktige i Kaskö är också oroat över utvecklingen inom räddningsväsendet och den prehospitala vården som också reformeras när social-och hälsovården underordnas landskapen. Fullmäktige säger i sitt yttrande till inrikesministeriet att kopplingen mellan de här två uppgifterna blir svagare. Påverkningsmöjligheterna blir också sämre enligt fullmäktige i Kaskö när ledningsansvaret för räddningsväsendet i Österbotten flyttas över till landskapet Egentliga Finland.

Läs också