Hoppa till huvudinnehåll

Närpes behåller nämnderna

Närpes stad.
Närpes stad. Bild: YLE/Rolf Granqvist närpes stad

Fullmäktige i Närpes vill behålla skolornas direktioner och det nuvarande antalet nämnder. I och med det gick man emot beredningen.

Förslaget till ny förvaltningsstadga har beretts under hela hösten och engagerade de förtroendevalda till livlig diskussion och ett flertal förändringsförslag under måndag kväll.

Det berättar fullmäktigeordförande Mikaela Björklund (SFP).

Beredningens förslag innehöll inte direktioner men fullmäktige ville bevara dem.

Beredningsförslaget innehöll också en ny nämndstruktur, där de nuvarande nämnderna för bildning, fri bildning och fritid skulle sammanslås till en gemensam bildningsnämnd och en fritidssektion.

Men också här röstade fullmäktige mot förslaget och för att behålla nuvarande nämndstruktur.

Förvaltningsstadgan återremitterades för att skrivas om enligt fullmäktiges beslut.

Tvingades höja fastighetsskatten

Fullmäktige beslöt enhälligt att inkomstskattesatsen behålls på 21 procent.

Den allmänna fastighetsskattesatsen höjdes motvilligt men enhälligt, i enlighet med nationella direktiv, från 0,80 till 0,93 procent. Övriga fastighetsskattesatser förblev oförändrade.

Delgeneralplanerna för vindkraftsparkerna Björkliden och Hedet godkändes. Björkliden består av 7 kraftverk och Hedet av 18.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten